Vnější vztahy

Centrum orální historie se v rámci vědecké spolupráce snaží navazovat a rozvíjet velké množství vnějších vztahů. Bez nadsázky je možné říci, že udržování sítě oboustranně plodných a přínosných kontaktů je pro Centrum jednou z jeho hlavních priorit. Proto již od svého založení navazovali pracovníci COH spolupráci s řadou obdobně zaměřených vědeckých i univerzitních pracovišť a institucí doma i v zahraničí.

Mezinárodní spolupráce:

Domácí spolupráce: