Sbírky rozhovorů

Již při založení Centra orální historie (COH) v roce 2000 bylo jedním z prvních cílů vytvoření pracoviště, které by se po technické i materiální stránce vyrovnalo srovnatelným zahraničním institucím. COH v současnosti disponuje technikou, která umožňuje jak pořízení digitálních audiovizuálních záznamů ve vysoké kvalitě, tak i jejich následné softwarové zpracování a především dlouhodobou a bezpečnou archivaci.

S ohledem na pravidelné nakládání s citlivými a osobními údaji narátorů a narátorek získalo COH akreditaci od Úřadu pro ochranu osobních údajů ČR a splňuje také všechny požadavky kladené aktuální legislativou (GDPR) na správu zvláštní kategorie osobních údajů. COH fyzicky a elektronicky archivuje všechny nahrávky pořízené v rámci svých projektů a dílem také z projektů řešených na ÚSD AV ČR, v nichž je využívána metoda orální historie.

Od roku 2012 jsou všechny materiály (nahrávky, transkripty, protokoly a informované souhlasy) archivovány v elektronické podobě v Digitálních sbírkách COH, které  vznikly za účelem shromažďovat a dálkově elektronicky zpřístupňovat sbírky rozhovorů pořízené v souladu s metodologickými postupy a etickými pravidly orálně-historického výzkumu. Naším cílem je umožnit registrovaným badatelům a badatelkám z řad akademické obce (tj. výzkumní pracovníci/pracovnice, pedagogové/pedagožky, studenti/studentky, zaměstnanci/zaměstnankyně archivů či muzeí apod.) dále využívat již vzniklé orálně-historické prameny v rámci vlastních společenskovědních výzkumů v souladu s platnou legislativou.

V současné době probíhá v Digitálních sbírkách intenzivní proces inventarizace, digitalizace a katalogizace pořízených rozhovorů. Přehled dosud katalogizovaných sbírek a jejich podrobnější charakteristiku (včetně seznamu konkrétních narátorů a narátorek) naleznete v sekci Digitální sbírky. Rozhovory z aktuálně řešených projektů jsou zájemcům zpřístupňovány nejdříve po uplynutí jednoho roku od jejich skončení.

Jak získat přístup k rozhovorům z našich sbírek?

Všem zájemcům/zájemkyním o přístup do Digitálních sbírek doporučujeme nejprve pečlivě prostudovat badatelský řád. Badatelem/badatelkou Digitálních sbírek se může stát fyzická osoba z řad akademické obce s institucionální podporou po řádném vyplnění badatelského listu a jeho následném zaslání v elektronické podobě (opatřené podpisem) na adresu coh@usd.cas.cz.

Po předchozí dohodě lze doslovné či redigované přepisy rozhovorů (max. 3 v rámci jednoho sezení) předložit k prezenčnímu studiu také v tištěné podobě ve studovně ÚSD AV ČR (Vlašská 355/9, Praha 1 – Malá Strana).

V případě dalších dotazů se prosím obracejte výhradně na správce Digitálních sbírek kolegu Jiřího Hlaváčka.

Projekt Digitálních sbírek byl finančně podpořen Akademií věd ČR v rámci programu Strategie AV 21: Paměť v digitálním věku.

Strategie AV21

Citační norma pro rozhovory uložené ve sbírkách COH

Citační úzus: Rozhovor s [NARÁTOR] vedl [TAZATEL], [DATUM]. Sbírka [„NÁZEV“]. Digitální sbírky COH ÚSD AV ČR.

Příklad citace: Rozhovor s Miroslavem Štěpánem vedl Miroslav Vaněk, 29. 7. 2003. Sbírka „Politické elity a disent v období tzv. normalizace: životopisná interview“. Digitální sbírky COH ÚSD AV ČR.