Orální historie

Orální historie jako jedna z metod historiografie je součástí kvalitativního výzkumu a její nezastupitelnost je zřejmá zejména tam, kde je řada pramenů z různých důvodů nepřístupná nebo byla zničena; v tomto případě je často jediným zdrojem informací o určité historické události. Proto má tato metoda svůj specifický význam právě pro výzkum společností ovládaných totalitními režimy, kde neexistuje pluralita pramenů a kde převažují dokumenty státní a stranické provenience, které navíc zaznamenávaly jen takové události, jež jejich původci považovali ze svého hlediska za významné. V období systémových změn se jak rozpadající se nebo nově vznikající instituce příliš nestarají o zabezpečení a archivování dokumentů vzešlých z jejich činnosti. Některé klíčové události písemné dokumenty vůbec nezachycují.

K vyplnění této mezery přispívají vzpomínky a vyprávění účastníků, které pomáhají rozšířit i naši faktografickou základnu a spolu s ostatními prameny slouží k analýze historických faktů. Získávání faktů však není hlavní prioritou orální historie, tou je samotný subjekt rozhovoru a jeho individuální sdělení, osobní prožitky, rozhodování ve složitých i každodenních situacích, osobní motivace atd. Za velmi přínosné jsou považovány biografické rozhovory, jejíchž prostřednictvím se badatel může systematicky věnovat např. studiu oblasti lidské paměti, dějin každodennosti, subkultur a tzv. neviditelných vrstev, stejně jako mapovat celou škálu zakoušení „dějin“ na pozadí lidské zkušenosti.

„Co si myslíte o přitažlivosti orální historie, o její síle?“

„Myslím, že lidé nepoužívají orální historii k tomu, aby si potvrdili to, co již ví, ale používají ji k něčemu novému, k něčemu, co ještě neznají. Každý příběh je osobitý a směřuje k různým cílům. Příběhy nejsou přímé, existuje v nich různě velké napětí, které se týká každé jednotlivé události. Při nahrávání rozhovorů jsem se toho mnoho naučil.“ (Donald A. Ritchie)

„Síla orální historie spočívá v její autenticitě. Lidé, kteří ji vytvářejí, kteří jsou sami součástí historie, ji také prezentují, místo aby čekali čtyřicet nebo sto let na historiky až to udělají za ně.“ (David K. Dunaway)

„Jsem přesvědčen, že psané dokumenty vznikají většinou se záměrem zakrýt skutečnost, spíše než ji odhalit. Každý orální historik při kladení otázek pomáhá spoluvytvářet pramen, který by bez jeho přičinění neexistoval. V podstatě jsem jako dveřník, otevírám lidem pomyslné dveře, aby vstoupili do historie.“ (Charles T. Morrissey)

„Orální historie není jen propletenec hlasů. Podle mého názoru je to historiografie zkušenosti, zážitku. Ani tyto zážitky nemohou být jedinou složkou výzkumu, musí být kombinovány se zdroji subjektivních vzpomínek jako deníky, fotografie, alba, dopisy atd. Společně nám mohou poskytnout odlišný pohled, který běžná historiografie nenabízí. Orální historie přivádí nás historiky k otázce role lidí mezi jednotlivými historickými procesy. Je škoda, že se tento rozměr přechodu od současnosti do čisté historie vytrácí. Síla naší historie spočívá ve schopnosti vrátit tento subjektivní zážitek zpět do historiografie.“ (Alexander von Plato)

„Orální historie má moc měnit, přetvářet, tedy ne pouze nahrávat politiky nebo významné osobnosti, které vídáme v médiích nebo jiných digitálních či elektronických podobách. Je třeba zaostřit pozornost na lidi, kteří byli na okraji, oběti války, nebo na paměť obyčejných lidí.“ (Pilar Dominguezová)

Seznam relevantní literatury k metodě Oral history

Monografie:

 • ARMITAGE, Sue – MERCIER, Laurie (ed.): Speaking History. Oral Histories of the American Past, 1865–present. New York: Palgrave MacMillan, 2009. (United States. History. 1865–present. Oral History.) ISBN: 978-1-4039-7783-0. COH
 • BAUM, Willa K.: Transcribing and Editing Oral History. Lanham (USA): AltamiraPress, 1991. ISBN:0-910050-26-0. COH
 • BENADIBA, Laura (comp.): Historia Oral. Fundamentos metodológicos para reconstruir el pasado desde la diversidad. Rosario (Argentina): Ediciones SurAmérica, 2010. ISBN: 978-98725939-0-2. COH
 • BOSCHILIA, Roseli T.: Entre fitas, bolachas e caixas de fósforos: a mulher no espaço fabril curitibano (1940–1960). Curitiba (Brasil): Artes e Textos, 2010. ISBN: 978-85-99592-69-4. COH
 • BRUCE, Gary. The Firm. The Inside Story of the Stasi. New York: Oxford University Press, 2010. (East Germany. Ministerium für Staatssicherheit – History. Intelligence (Secret) Service –History. East Germany Politics and Government.) ISBN: 978-0-19-539205-0. COH
 • CHARLTON, Thomas L. – MYERS, Lois E. – SHARPLESS, R. (ed.): Thinking about Oral History. Theories and Applications. Lanham (USA): AltaMira Press, 2008. ISBN: 978-0-7591-1091-5. COH
 • CLINE, David P.: Creating Choice. A Community Responds to the Need for Abortion and Birth Control, 1961–1973. New York: Palgrave MacMillan, 2006. (Birth Control. Massachusetss. Pioneer Valley. US history 20th century. Abortion. Feminism.) ISBN: 1-4039-6814-4. COH
 • DIAMANT, Ana: Testimonios de enseñar y aprender. Ser psicólogo en la UBA de los 60. Buenos Aires: Teseo, 2010. ISBN:978-987-1354-52-8. COH
 • DUNAWAY, David K. – BAUM, Willa K. (ed.): Oral History. An Interdisciplinary Anthology. Lanham, MD (USA): AltaMira Press, 1996. ISBN: 978-0-7619-9189-2 COH
 • DUNAWAY, David K. – BEER, Molly: Singing Out. An Oral History of America´s Folk Music Revivals. New York: Oxford University Press, 2010. (Folk Music. United States. History and Criticism. English Folk Songs. Oral Tradition.) ISBN: 978-0-19-537834-4 COH
 • FISHER, Kate. Birth Control, Sex and Marriage in Britain 1918–1960. New York: Oxford University Press, 2008. (Great Britain.Social and cultural history of Great Britain. Gender relations. Sexual attitudes. Contraceptive practices. Contraceptive behaviour in the 20th century.) ISBN: 978-0-19-954460-8. COH
 • FRISCH, Michael (ed.): A Shared Authority: Essays on the Craft and Meaning of Oral and Public History. Albany: State University of New York Press, 1990, 273 s. COH – vhodné na překlad
 • FRÝDLOVÁ, P. (ed.): Všechny naše včerejšky I, II, III: Paměť žen. Praha: Nadace Gender Studies, 1998, 2000, 2002.
 • GRELE, Ronald J.: Envelopes of Sound: The Art of Oral History. Chicago: Precedent Publishing, 1975. s. 283. COH – vhodné na překlad
 • GUBRIUM, Jaber F. – HOLSTEIN, James A.: Hanbook of Interview Research: Context and Method. Thousand Oaks: Sage Publications, 2002, s. 981. COH – vhodné na překlad
 • GILLETTE, Michael L. Launching the War on Poverty. An Oral History. New York: Oxford University Press, 2010. (United States. Poverty. Domestic Economic Assistance. Social Policy. US
 • Politics and Government 1963–1969. Politicians. Interviews.) ISBN: 978-0-19-538727-8. COH
 • HENDL, Jan: Kvalitativní výzkum. Základní metody a aplikace. Praha: Portál, 2005. ISBN: 80-7367-040-2. COH
 • IWRY, Samuel – KELLEY, L. J. H (ed.): To Wear the Dust of War. From Bialystok to Shanghai to the Promised Land. An Oral History. New York: Palgrave MacMillan, 2004. (Samuel Iwry, Hebrew scholar and Zionist activist. Jews. Poland. Biography. Jewish Holocaust 1939–1945. Personal Narratives. Jewish Refugees – China – Shanghai – Maryland.) ISBN: 1-4039-6576-5. COH
 • JECHOVÁ, K.: Lidé Charty 77: Zpráva o biografickém výzkumu. Praha: Centrum orální historie ÚSD, 2003. COH
 • JOSSELSON, Ruthellen (ed.): Ethics and Process in the Narrative Study of Lives. Thousand Oaks: SAGE Publications, 1996. ISBN: 0-7619-0237-6. COH
 • KAISER, Susana. Postmemories of Terror. A New Generation Copes with the Legacy of the «Dirty War». New York: Palgrave MacMillan, 2005. (Argentina. History. Dirty War, 1976–1983. State-sponsored terrorism. Memory. Psycological aspects. Social aspects.) ISBN:1-4039-6464-5. COH
 • KOZÁK, Gyula et al (ed.): Oral History Archive Budapest 1981–1996. Budapest: Institute for the History of the 1956 Hungarian Revolution, 1996. (Contains 768 interviews abstracts and an index. Life story interviews with participants and victims of the 1956 Hungarian Revolution.)
 • KVALE, Steinar: Interviews: An Introduction to Qualitative Research Interviewing. Thousand Oaks: Sage Publications, 1996. COH
 • LANMAN, Barry A. – WENDLING, Laura M.: Preparing the Next Generation of Oral Historians. An Anthology of Oral History Education. Lanham, MD (USA): AltaMira Press, 2006. ISBN: 978-0-7591-0853-0. COH
 • MATTHÄUS, JÜRGEN (ed.): Approaching an Auschwitz Survivor. Holocaust Testimony and Its Transformations. New York: Oxford University Press, 2009. (Helen Tichauer. Jewish Holocaust 1939–1945. Personal Narratives. History and Criticism. Holocaust Survivors. Interviews.) ISBN: 978-0-19-538915-9. COH
 • McNEIL, Legs – McCAIN, Gillian: Please Kill Me. The Uncensored Oral History of Punk. London/New York: Penguin Books, 1996. (Punk rock music. United States. History and criticism. Punk culture. Rock musicians. Interviews.) ISBN:0-14-026690-9. COH
 • MILLER, Robert L.: Researching Life Stories and Family Histories. London/Thousand Oaks: SAGE Publications, 2000. COH
 • MIRRA, Carl. Soldiers and Citizens. An Oral History of Operation Iraqi Freedom from the Battlefield to the Pentagon. New York: Palgrave Macmillan, 2008. (Iraq War, 2003. Personal Narratives.) ISBN: 978-0-230-60164-2 COH
 • MORAD, Tamar – SHASHA, Dennis – SHASHA, Robert: Iraq´s Last Jews. Stories of Daily Life, Upheaval, and Escape from Modern Babylon. New York: Palgrave MacMillan, 2009. (Jews. Iraq. Interviews. Social life and customs. Social conditions. 20th century. Cultural assimilation. Israel. Iraqi Jews.) ISBN: 978-0-230-61800-8. COH
 • MOYE, J. Todd. Freedom Flyers. The Tuskegee Airmen of World War II. New York: Oxford University Press, 2010. (US Army Air Forces. World War 1939–1945. American Aerial Operations. African American air pilots and troops.) ISBN: 978-0-19-538655-4. COH
 • MUKHERJEE, Suroopa. Surviving Bhopal. Dancing Bodies, Written Texts, and Oral Testimonials of Women in the Wake of an Industrial Disaster. New York: Palgrave Macmillan, 2010. (Bhopal Union Carbide Plant Disaster, Bhopal, India, 1984. Pesticides industry. Political aspects. Methyl isocyanate. Environmental aspects.) ISBN: 978-0-230-60811-5. COH
 • MUSILOVÁ, D.: Životní příběhy ročníku 1924: Lidský osud v dějinách 20. století. Díl I-III. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 1999.
 • NEUENSCHWANDER, John A.: A Guide to Oral History and the Law. New York: Oxford University Press, 2009. (United States. Right of privacy. Copyright. Contract. Historians. Oral History. Legal status.) ISBN: 978-0-19-536596-2. COH
 • Oral History: A Practical Guide. Chapel Hill (USA): Southern Oral History Program, University of North Carolina, 2000. s. 36. COH
 • OTÁHAL, M. – VANĚK, M.: Sto studentských revolucí. Studenti v období pádu komunismu. Životopisná vyprávění. Praha: Lidové noviny, 1999. COH
 • PASSERINI, Luisa. Fascism in Popular Memory: The Cultural Experience of the Turin Working Class. Cambridge: Cambridge University Press, 1987. s. 241.
 • PENNER, D´Ann R. – FERDINAND, Keith C.: Overcoming Katrina. African American Voices from the Crescent City and Beyond. New York: Palgrave Macmillan, 2009. (African Americans. Louisiana. New Orleans. Interviews. Hurricane Katrina. Social aspects. Social conditions.) ISBN: 978-0-230-60871-9. COH
 • PERKS, R. THOMPSON, A. (ed.): The Oral History Reader. London/New York: Routledge 1998. COH
 • PORTELLI, Alessandro: The Death of Luigi Trastelli, and other stories. Albany: State University of New York Press, 1991, s. 320. COH
 • PORTELLI, Alessandro: The Order Has Been Carried Out. History, Memory, and Meaning of a Nazi Massacre in Rome. New York: Palgrave Macmillan, 2007. (Ardeatine Caves Massacre, Rome, Italy, 1944. World War, 1939–1945. Prisoners and prisons, German.) ISBN: 1-4039-8008-X. COH
 • PORTELLI, Alessandro: They Say in Harlan County. An Oral History. New York: Oxford University Press, 2010. ISBN-10: 0199735689. COH
 • PROFANTOVÁ, Zuzana: (ed.): Malé dejiny veľkých udalostí v Česko(a)Slovensku po roku 1948, 1968, 1989 I.,II. Etnologické štúdie 13. Bratislava: Ústav etnológie SAV, Ústav pamäti národa, 2005. COH
 • PROFANTOVÁ, Zuzana (ed.): The Small History of Great Events in Czechoslovakia after 1948, 1968 and 1989. Bratislava: VEDA (Publishing House of the Slovak Academy of Sciences) 2006. COH.
 • RADSTONE, Susannah (ed.): Memory and Methodology. Oxford: Berg, 2000, s. 228. COH – vhodné na překlad
 • RALEIGH, Donald J.: Soviet Baby Boomers. An Oral History Of Russia´s Cold War Generation. Oxford: 2012, 2000, s. 419. COH
 • RITCHIE, A. D.: Doing Oral History. New York: Twayne Publishers 1995. COH- vhodné na překlad
 • RITCHIE, Donald A. (předml.): Guidelines and Principles of the Oral History Association. Pamphlet n. 3. Los Angeles: OHA, 1992.
 • ROBERTSON, Beth M.: Oral History Handbook. Adelaide (Australia): OHAA, 2006. ISBN: 0-646-45444-7. COH
 • SALNER, P.: Přežili holokaust. Bratislava: Věda 1997.
 • SOMMER, Barbara W. – QUINLAY, Mary Kay: The Oral History Manual. Lanham, MD (USA): AltaMira Press, 2002. ISBN: 978-0-7591-0101-2. COH
 • THOMPSON, Paul: The Voice of the Past: Oral History. New York: Oxford University Press, 1978. COH
 • VANĚK, M.: Orální historie ve výzkumu soudobých dějin. Praha: Centrum orální historie ÚSD, 2004. COH
 • VANĚK, M. a kol. Orální historie. Metodické a technické postupy (skriptum). Olomouc: FF UP, 2003. COH
 • VANĚK, Miroslav – MÜCKE, Pavel – PELIKÁNOVÁ, Hana: Naslouchat hlasům paměti: teoretické a praktické aspekty orální historie. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR v.v.i. – Fakulta humanitních studií UK, 2007. ISBN: 978-80-7285-089-1. 224 stran. COH
 • VANĚK, Miroslav (ed.): Mocní? A bezmocní? Politické elity a disent v období tzv. normalizace. Interpretační studie životopisných interview. Praha: Prostor, 2006. 412 s. COH
 • VANĚK Miroslav (ed.): Ostrůvky svobody: Kulturní a občanské aktivity mladé generace v 80. letech v Československu. Praha: Votobia – Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2002. 350 s. COH
 • VANĚK, Miroslav – URBÁŠEK, Pavel: Vítězové? Poražení? Životopisná interview. Díl 1, Disent v období tzv. normalizace. Díl 2, Politické elity v období tzv. normalizace. Praha: Prostor 2005. COH
 • VANSINA, Jan. Oral Tradition As History. Madison: University of Wisconsin Press, 1985. (Oral Tradition. History – Methodology. Oral tradition – Africa.) ISBN: 0-299-10210-6. COH
 • YOW, Valerie Raleigh: Recording Oral History. A Guide for the Humanities and Social Sciences. Lanham (USA): AltaMira Press, 2005. ISBN: 978-0-7591-0655-0. COH
 • WEILI, Ye – XIAODONG, Ma. Growing Up in the People´s Republic. Conversations between Two Daughters of China´s Revolution. New York: Palgrave Macmillan, 2005. (China. History. Cultural Revolution. 1966–1976. Personal narratives.) ISBN: 1-4039-6996-5. COH
 • WILLINK, Kate: Bringing Desegregation Home. Memories of the Struggle toward School Integration in Rural North Carolina. New York: Palgrave Macmillan, 2009. (School integration. North Carolina. Camden County. Race relations.) ISBN: 978-0-230-61135-1. COH
 • ZIRNITE, Maria – HINKLE, Maija (ed.): History, Culture, Society Through Life Stories. A Selected Collection of Latvian Life Stories. Riga: University of Latvia, 2005. ISBN: 9984-9599-2-9. COH

Články (všechny uvedené články jsou dostupné v COH)

 • ARDENER, E.: The Construction of History: „vestiges of creation“. In: TOUKIN E., McDONALD M., CHAPMAN, M. (ed.): History and Ethnicity. Routledge, London and New York, 1989.
 • BERNARD, RUSSELL H.: Quantitative Data Analysis I: Text Analysis. In: Qualitative and Quantitative Methods. Walnut Creeek, CA: Altamira Press, 2002.
 • CATTEL, M., CLIMO, J.: Meaning in Social Memory and History: Anthropological Perspectives, In: CATTEL, M., CLIMO, J. (ed.): Social Memory and History: Anthropological Perspectives. Altamira Press, 2002.
 • DAY, A. Listening Galleries: Putting Oral History on Display. In: Oral History. Vol. 27, No. 1, Spring 1999.
 • DiLEONARDO, M. Oral History as Etnographic Encounter. In: Oral History Review 15 (Spring 1987): 1-20.
 • EVANS-PRITCHARD, E.E. Antropology and History. In: Social Anthropology and Other Essays. 1962.
 • FIALOVÁ, Z. Orálna história história s tvárou a menom. In: Malé dějiny česko-slovenských vzťahov VI. Bratislava: Nadace Milana Šimečky 1996. s. 31-46.
 • FIELD, S. From stepchild to elder: Has oral history become ´respectable´? Dostupné online.
 • FUTRELL, A., WILLARD, C.: Intersubjectivity and Interviewing. In: McMAHAN, E., DOGERS K. (ed.): Interactive Oral History Interviewing. Lawrence Erlbaum Associates, Inc.
 • HOROWITZ, R.: Oral History and the Story of America and World War II. In: Journal of American History. Vol. 82, No. 2 (September 1995), s. 617–624.
 • INGERSOLL, F. & J. Both A Borrower and A Lender Be: Etnography, Oral History and Grounder Theory. In: Oral History Review 15 (Spring 1987): 81-102.
 • KREKOVIČOVÁ, E. Etnokultúrne tradície a sociálna pamäť (Folklór ako prameň historického poznania?). In: Etnologické rozpravy. 1/1996.
 • LANG, W. L. The Dangerous Waters of Advocacy Oral History. In: IJOH, Vol. 8, No. 3, Nov. 1987.
 • LEŠČÁK, M. Etnologické aspekty štúdia orálnej histórie. In:. Etnologické rozpravy. 1/1996.
 • LEVI, G. On Microhistory. In: BURKE, P. (ed.): New Perspectives on Historical Writing. Polity Press, 1991.
 • MARCUS, G. E.: Contemporary Problems of Ethnography in the Modern World System. In: CLIFFORD, J., MARCUS, G. E.(ed.): Writing Culture. The Poetics nad Politics of Ethnography. University of California Press, 1986.
 • SCHRAGER, S. What Is Social in Oral History? In: IJOH. June 1983.
 • SEGĽOVÁ, L.: Rola koordinátora v medzinarodnom projekte. In: Biograf. č. 35, 2004.
 • SOOJUNG-KIM PANG, A. Oral History and the History of Science: A Review Essay with Speculations. In: IJOH. Vol. 10, No. 3, Nov. 1989
 • SYPHER, H., HUMMERT, M., WILLIAMS, S.: Social Psychological Aspects of the Oral History Interview. In: McMAHAN, E., DOGERS K. (ed.): Interactive Oral History Interviewing. Lawrence Erlbaum Associates, Inc.
 • TILLY, LOUISE A.: People’s History and Social Science History. In: IJOH. February 1985, Vol. 6, No. 1.
 • THOMSON, A.: Fifty Years On: An International Perspective on Oral History. In: The Journal of American History. Vol. 85, No. 2. (Sep., 1998), pp. 581-595.
 • TRYPESOVÁ, P.: Chalupářská subkultura v Albrechticích v Jizerských horách (1950 – 1989). In: Sborník archívu Ministerstva vnitra. 2/2004, s. 125-149.
 • TRYPESOVÁ, P.: Zpráva o projektu Politické elity a disent v období tzv. normalizace: Význam etického přístupu ve výzkumu založeného na metodě orální historie. In: Biograf. č.35, 2004.
 • VANĚK, M. Orální historie a výzkum nedávné minulosti. In: Jihočeský sborník historický. 2004, roč. 73, s. 149 – 173.
 • VANĚK, M.: Možnosti metody „Orální historie“ při výzkumu nedávné minulosti. Husitský Tábor. Suplementum 2.
 • WIEDER, A. Oral History and Questions of Interaction for Educational Historians. In: IJOH. Vol. 9, No. 2, June, 1988.

Časopisy

 • Historia, antropología y fuentes orales. Revista semestral del Seminario de Historia Oral del Departamento de Historia Contemporánea de la Universidad de Barcelona. Vergudos y víctimas. 2009, n. 42. COH
 • Southern Cultures. Center for the Study of the American South the University of North Carolina at Chapel Hill. (1997: vol. 3, n. 1; 1998: vol. 4, n. 3) COH
 • Words and Silences. Journal of the International Oral History Association / Palabras y Silencios. Revista de la Asociación Internacional de Historia Oral. ISSN: 1405-6410 (2003, vol. 2, n. 1; 2004, vol. 2, n. 2; 2006, vol. 3, n. 1; 2007-2008, vol. 4, n. 1-2; 2009, vol. 5, n. 1) COH

COH – všechny tituly označené ,,COH“ jsou dostupné v Centru orální historie a lze je po předchozí dohodě prezenčně zapůjčit do studovny ÚSD AV ČR (Vlašská 9, Praha 1). Absenční výpůjčky nejsou možné.  Otevírací dobu studovny naleznete zde.