Materiály

  • Bibliografie k problematice tzv. normalizace (od roku 2001)                                                                                                                                        Bibliografie k příspěvku prof. Miroslava Vaňka ze sborníku Letní školy v Olomouci (2017)