Mgr. Jiří Hlaváček, Ph.D.

Hlavacek_96_vyrez_web_1

  • výzkumný pracovník
  • vedoucí Centra orální historie
  • správce Digitálních sbírek
  • Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, Vlašská 355/9, 118 00  Praha 1 – Malá Strana
  • Telefon: (+420) 257 286 359
  • E-mail: hlavacek@usd.cas.cz
  • Profesní životopis