VAŇEK Miroslav a kol.: Orální historie. Metodické a „technické“ postupy (skriptum)

VAŇEK Miroslav a kol.: Orální historie. Metodické a „technické“ postupy (skriptum)

Olomouc 2003. (ISBN  80-244-0718-3). 78 s.

Publikace nastiňuje pravidla a zákonitosti historiografické metody orální historie. Podává stručný nicméně ucelený a praktický přehled o tom, jak má dotazování vznikat, jaké jsou postupy přípravy a kontaktování narátora, zabývá se metodikou vedení rozhovoru, možnosti výpovědí, technikou archivace a přepisu záznamu a konečně jeho analýzou. Kromě uvedených technických a návodných kapitol zde čtenáři a zájemci o metodiku orální historie najdou také vzor oslovovacího dopisu, smlouvy o poskytnutí práv ke zpracování a archivací získaných informací stejně jako právní rozbor možností orální historie v současném českém zákonodárství. Publikace vznikla v ediční řadě skript a je určena především vysokoškolským studentům historie, politologie, sociologie a žurnalistiky.