OTÁHAL Milan – VANĚK Miroslav: Sto studentských revolucí: Studenti v období pádu komunismu životopisná vyprávění

OTÁHAL Milan – VANĚK Miroslav: Sto studentských revolucí: Studenti v období pádu komunismu životopisná vyprávění

Praha, Lidové noviny 1999. (ISBN 80-7106-337-1). 860 s.

Jedná se bez nadsázky o jednu z přelomových prací české historiografie. Autoři se za pomoci metody orální historie a zachycení životních příběhů stovky aktérů listopadové revoluce 1989 pokusili pátrat po do té doby historiky nepostihnutém obrazu života v reálném socialismu a v okamžicích jeho pádu. První část knihy obsahuje historický úvod do problematiky, teoretické a metodické pojednání o orální historii, a především interpretaci vlastní interview. Druhá část je tvořena přílohami, v nichž je otištěno 65 nejzdařilejších rozhovorů. Teoretická pasáž byla po několik let jedinou a v českém prostředí široce dostupnou informací o metodě orální historii vůbec.