Miroslav VANĚK – Přemysl HOUDA – Pavel MÜCKE, Deset let na cestě. Orální historie na Sovinci (2002 – 2011)

Miroslav VANĚK - Přemysl HOUDA - Pavel MÜCKE, Deset let na cestě. Orální historie na Sovinci (2002 - 2011)

Praha, Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií 2011. (ISBN 978-80-87398-12-8). 298 s.

Sovinecká setkávání příznivců orální historie oslavila v letošním roce své kulaté jubileum. Myšlenka organizovat diskusní workshopy, které by vědeckým pracovníkům a vysoko-školským studentům umožnily otevřeně a v příjemném prostředí debatovat o možnostech a mezích metody orální historie, vznikla již v březnu 2001. Workshopy byly od počátku zamýšleny jako diskuse a propojení „starších“ historiků s těmi, kteří v oboru začínají, a studentů orální historie, kteří metodu orální historie využívají v rámci svých bakalářských, diplomových či doktorských prací. V tomto ohledu se česká orální historie profiluje podobně jako ta mezinárodní, která sama sebe kultivuje stálým zapojováním nových a nových kolegů. Tento přístup zároveň odpovídá snahám vyvíjeným v rámci International Oral History Association (IOHA), která silně akcentuje a vítá hlasy nováčků a začátečníků. Idea propojit nováčky v oboru s těmi zkušenějšími stála i na počátku úvah vydat k desátému výročí sovineckých setkání „orálně historický reader“, kolektivní monografii autorů s jejich nejlepšími přednesenými příspěvky. Editorský kolektiv si předsevzal přenést ducha sovineckých setkání do praxe této publikace a demonstrovat tak onu pověstnou demokratizaci orálně historické disciplíny. Příspěvky studentů a začátečníků v orální historii vhodně doplňují „mainstreamové“ badatelské záměry akademických nebo univerzitních institucí; ty naznačují možné cesty dalšího rozvoje disciplíny, ukazují nová témata a pohledy na historické události.