Miroslav VANĚK – Pavel MÜCKE, Třetí strana trojúhelníků. Teorie a praxe orální historie

Miroslav VANĚK - Pavel MÜCKE, Třetí strana trojúhelníků. Teorie a praxe orální historie

Praha, Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, Ústav pro soudobé dějiny Akademie věd ČR v. v. i. 2011. (ISBN 978-80-87398-11-1; 978-80-7285-145-4). 296 s.

Orální historie jako výzkumná metoda či obor si v českém prostředí v uplynulých patnácti letech nalezla cestu k řadě badatelek a badatelů zabývajících se nedávnou minulostí a významným způsobem  přispěla k obohacení bádání politických, sociálních a také kulturních dějin. Autoři se v této knize snažili podat nejenom teoretický a historiografický náhled na problematiku orální historie, ale i shrnout nejnovější trendy v oblasti metodologie a metodiky vedení rozhovorů v jejich analýze a interpretaci. Zároveň autoři touto formou zprostředkovali své osobní zkušenosti z dlouholetého bádání v oblasti novodobých a soudobých dějin.