Miroslav VANĚK, O orální historii s jejími protagonisty a zakladateli

Miroslav VANĚK, O orální historii s jejími protagonisty a zakladateli

Praha, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR v.v.i. 2008 (ISBN 978-80-7285-107-2). 113 s.

Nejnovější kniha Miroslava Vaňka, vedoucího Centra orální historie ÚSD AV ČR, současného prezidenta České asociace orální historie o.s. a jednoho z průkopníků orální historie v České republice, patří mezi netradiční příspěvek, který se snaží čtenářům přiblížit základní teoreticko-metodologické otázky orální historie. Autorovi se za díky zahraničním cestám a také širokým mezinárodním kontaktům podařilo nahrát, v úvodní studii začlenit do kontextu doby a interpretovat 14 strukturovaných rozhovorů s velkou částí největších odborníků na orální historii (OH) z celého světa. Autor se vzhledem k okolnostem rozhodl realizovat rozhovory ve strukturované podobě na pět okruhů: Kdy a jak se potkali s OH? V čem vidí hlavní sílu OH? Jak se staví proti kritice a kritikům OH? Jak vidí budoucnost OH? A konečně: Co by popřáli a případně poradili českým orálním historikům? Přeložené a redigované přepisy rozhovorů pak tvoří hlavní část práce. Ta je navíc doplněna i o bonusové DVD (dodávané ke knize zdarma), na němž jsou vybrané multimediální ukázky rozhovorů o klíčových tématech.