Miroslav VANĚK, Byl to jenom rock´n´roll? Hudební alternativa v komunistickém Československu 1956–1989

Miroslav VANĚK, Byl to jenom rock´n´roll? Hudební alternativa v komunistickém Československu 1956–1989

Praha, Academia 2010. (ISBN 978-80-200-1870-0). 604 s.

Kniha je jedním z hlavních publikačních výstupů grantového projektu „Společenské a politické aspekty existence a rozvoje nezávislých hudebních žánrů a trendů v České republice od 60. let do roku 1989 (GA AV ČR 2006–2009). Publikace na rozdíl od dosavadních spíše muzikologických, sociologických či vzpomínkově laděných prací přináší poprvé pohled na rockovou hudbu z historické perspektivy. Kniha je zpracována na základě široké palety pramenů, od archivních materiálů centrální i regionální provenience, přes analýzy dobového tisku a periodik až po rozhovory s dobovými aktéry zpracovanými metodou orální historie. Autor si všímá, jak populární hudba jakožto mezinárodní fenomén ovlivnila téměř tři generace československé společnosti. Mapuje s nezbytnými teoretickými a zahraničními přesahy vývoj rockové hudby u nás od „příchodu rock´n´rollu“ v roce 1956 až do pádu komunistického režimu v roce 1989. Autor se snaží čtenáře seznámit se všemi snahami autoritativního režimu o likvidaci této tzv. „buržoazní a úpadkové“ hudby, která měla podle bývalých komunistických autorit nebezpečný potenciál „ideologické diverze“ ovlivňující mládež v celém bývalém východním bloku. Zároveň se snaží poukázat i na universální a fakticky nadčasový ráz tohoto svérázného společenského a generačního fenoménu (a od něj odvozeného svobodomyslného životního stylu a postojů), který se mj. z těchto důvodů dostával do periodicky se opakujících střetů s nejrůznějšími vládnoucími směry a ideologizujícími proudy a to bez ohledu na konkrétní dobu či zemi.