Miroslav VANĚK a kol.: Sto studentských revolucí. Studenti v období pádu komunismu. (2. roz. vyd.)

Miroslav VANĚK a kol.: Sto studentských revolucí. Studenti v období pádu komunismu. (2. roz. vyd.)

Praha : Karolinum (2. rozšířené vydání). 2019 (ISBN 978-80-246-4450-9). 840 s.

Kniha přináší jedinečná svědectví stovky studentských aktérů listopadové revoluce 1989, jejichž prostřednictvím zachycuje život v časech tzv. normalizace a v okamžicích pádu režimu. Po historickém a metodickém úvodu do problematiky a interpretaci rozhovorů následuje 65 rozhovorů s vysokoškolskými studenty z Čech, Moravy a Slezska ze souboru pořízeného v letech 1996 až 1998. První vydání (1999) významně pomohlo k etablování orální historie v rámci tuzemského výzkumu soudobých dějin. Druhé, rozšířené vydání knihy obsahuje nově zařazenou studii o dějinách a paměti několika generací studentů a studentek z klíčových období českých moderních dějin a také ohlédnutí za ohlasem prvního vydání ve veřejném prostoru.