Lenka KRÁTKÁ, A History of the Czechoslovak Ocean Shipping Company, 1948–1989. How a Small, Landlocked Country Ran Maritime Business During the Cold War

Lenka KRÁTKÁ, A History of the Czechoslovak Ocean Shipping Company, 1948–1989. How a Small, Landlocked Country Ran Maritime Business During the Cold War

Sttutgart, Ibidem Press 2016. (ISBN: 9783838207162). 256 p.

Kniha v přehledové formě přibližuje historii odvětví námořní přepravy v Československu a podniku Československá námořní plavba od přelomu 40. a 50. let 20. století do roku 1989. Je strukturována podle důležitých momentů vývoje tohoto odvětví na straně jedné a milníků studené války na straně druhé. Její nedílnou součástí je kapitola zaměřená na vzpomínky bývalých československých námořníků. V závěru knihy autorka představuje jednotlivé lodě československé obchodní flotily.