Program worskhopu ,,Moderní technologie a možnosti jejich využití v procesu archivace, analýzy a interpretace zvukových a audiovizuálních záznamů“ (1. 11. 2018)

Milé kolegyně, milí kolegové,

rádi bychom Vás informovali, že na základě došlých přihlášek byl sestaven program workshopu: Moderní technologie a možnosti jejich využití v procesu archivace, analýzy a interpretace zvukových a audiovizuálních záznamů, který se uskuteční 1. listopadu 2018 od 10:00 ve Studovně Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR (Vlašská 355/9, Praha 1).

Program workshopu naleznete zde:

Srdečně zveme všechny zájemce o problematiku využití moderních technologií v rámci kvalitativně orientovaných společenskovědních výzkumů (soudobé dějiny, psychologie, sociologie, antropologie, etnologie apod.).

Workshop je realizován v rámci projektu č. DG16P02R019 Virtuální asistent pro zpřístupnění historických audiovizuálních dat financovaného Ministerstvem kultury v rámci NAKI II.

_______________________________________________________

Aktualizace 2. 11. 2018

 

Včerejšího workshopu se zúčastnilo celkem 16 účastníků (včetně 5 přednášejících). Rádi bychom Vám všem ještě jednou poděkovali za podnětné rady a připomínky ohledně projektu právě vyvíjeného Virtuálního asistenta (NAKI, DG16P02R019), které v co nejbližší době předáme našim kolegům a kolegyním z ÚFAL MFF UK v Praze.