Program V. konference České asociace orální historie byl zveřejněn!

Milé kolegyně, milí kolegové,

rádi bychom Vás informovali, že byl právě zveřejněn program V. mezinárodní konference České asociace orální historie s názvem ,,Mnoho tváří orální historie. Od teorie a metodologie k výzkumné praxi, výuce i popularizaci“, která se uskuteční v Brně ve dnech 15. – 16. 2. 2017. Program naleznete zde. Konferenci pořádá Filozofická fakulta Masarykovy univerzity (FF MU) pod záštitou děkana FF MU, prof. PhDr. Milana Pola, CSc., společně s Etnografickým ústavem Moravského zemského muzea (EÚ MZM) a Česká asociace orální historie, z. s.

loga