Mgr. Petra Schindler-Wisten, Ph.D.

Schindler

  • výzkumná pracovnice
  • projektová manažerka
  • Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, Vlašská 355/9, 118 00  Praha 1 – Malá Strana
  • Telefon: (+ 420) 257 286 358
  • E-mail: schindler@usd.cas.cz
  • Profesní životopis