Centrum orální historie Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i.

Počet zobrazených článků
122472

Právě vychází: Pavel MÜCKE, Místa paměti druhé světové války. Vzpomínkové práce vojáků druhého čs. zahraničního odboje

Praha, Karolinum 2014. (ISBN 978-80-246-2563-8). 282 s.

Dějiny druhé světové války patří k nejvíce zpracovávaným a stále velmi aktuálním tématům soudobé historiografie. Kniha Pavla Mückeho se snaží přiblížit problematiku tzv. „míst paměti“ (hmotných i symbolických památek, na nichž je zakládána identita národního společenství), každodenního života a vnitřního světa vojáků (a pozdějších veteránů) československých jednotek působících na všech frontách nejkrvavějšího konfliktu dosavadních dějin. Charakterizuje nejvýznačnější „místa paměti“ zkoumáním jejich postojů k velkým událostem (Mnichov 1938, březen 1939), vnímání významů vlasti a domova a vnitřních vztahů v rámci bojových kolektivů i postojů k dalším klíčovým aktérům mimo vlastní bojové jednotky.

 

 

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com

Právě vychází: MÜCKE, Pavel. Rámce paměti druhé světové války v českých zemích. Vzpomínkové práce vojáků druhého čs. zahraničního odboje.

Praha, ÚSD AV ČR 2013. (ISBN 978-80-7285-173-7). 226 s.

Předmětem této metodologicky laděné práce je rámcové nastínění cest analýzy a interpretace jednoho ze segmentů paměti druhé světové války v českých zemích (potažmo v někdejším Československu), vzpomínkových prací vojáků druhého zahraničního odboje, jakožto specifické formy zachycení a ztvárnění životních příběhů. Jejich společným jmenovatelem je fakt, že (spolu)autory těchto forem zachycení životních příběhů byly v drtivé většině osoby, které v období druhé světové války alespoň na nějaký čas (jako dobrovolníci či odvedenci) sloužili v čs. armádě v exilu (na území Polska, Francie, Velké Británie či Sovětského svazu). Pod pojmem vzpomínkové práce jsou zahrnuty a v jednotlivých kapitolách následně z historiografického pohledu podrobeny analýze především deníky, psané vzpomínky a memoáry ve vydané či rukopisné podobě, ale také díla krásné literatury (poezie i prózy), výstupy v médiích, vzpomínání pamětníků a také orálně historické rozhovory.

 

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com

Call for Papers: ,,Collective vs. Collected Memories: 1989 - 1991 from on Oral History Perspective

Call for Papers for the conference Collective vs Collected Memories. 1989-1991 from an Oral History Perspective, which is going to be held in Warsaw, Poland, November this year. The conference is the fourth event in the project “Genealogies of Memory” initiated in 2011 by European Network Remembrance and Solidarity. More information you can find here.


Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com

Call for Papers: XIII. setkání historiků a příznivců orální historie na hradě Sovinec

Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí přátele,

dovolujeme si Vás pozvat na XIII. ročník tradičního interdisciplinárního workshopu na hradě Sovinec, který se uskuteční v termínu 5.-7. 6. 2014.

Letošní ročník sovineckého setkání bude zaměřen především na prezentaci právě probíhajících studentských projektů realizovaných metodou orální historie, nebráníme se však ani metodologickým či tematickým příspěvkům z řad odborných i laických badatelů. Účast na workshopu je podmíněna aktivním vystoupením.

Podrobnější informace naleznete na webu www.oralhistory.cz.

 

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com

XX. ročník Letní školy výchovy k občanství, demokracii a evropanství pro učitele

Milé kolegyně, milí kolegové, dovolujeme si Vás pozvat na jubilejní XX. ročník Letní školy výchovy k občanství, demokracii a evropanství pro učitele občanské výchovy, občanské nauky a základů společenských věd na téma ,,Společenskovědní aspekty fenoménu vyrovnání s minulostí" v kontextu výchovy k občanství, kterou pořádá Katedra společenských věd PdF UP v Olomouci ve dnech 18. - 21. srpna 2013. Program konference naleznete na zde.


Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com

Call for Papers: Human Rights and oral history: stories of survival, healing, redemption, and accountability (Oral History Forum / d’Histoire Orale 2014 Special Issue)

As a follow up to the 2013 special issue, “Confronting Mass Atrocities,” Oral History Forum d’Histoire Orale will continue the theme of oral history and human rights in 2014. Beyond documentation and commemoration, this new collection will explore the uses of oral history, narrative practice, and listening for healing, reconcilation, and justice in the aftermath of atrocity and abuse. Contributions of any length, discipline, methodology, or format are solicited from academics, narrative practitioners, artists, journalists, survivors (and perpetrators), etc. to explore the overlapping themes of atrocity trauma, memory, narrative, and history. More information find here.


Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com

Termín pro zaslání příspěvků na XII. Sovinec prodloužen!

Milé kolegyně, milí kolegové, dovolujeme si Vás informovat, že termín pro zaslání přihlášky na letošní XII. setkání historiků a příznivců orální historie na hradě Sovinec byl prodloužen do pondělí 20. 5. 2013. Podrobnější informace naleznete v přiložené pozvánce a přihlášce na webu www.oralhistory.cz. Program bude zveřejněn v posledním květnovém týdnu.


Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com

Call for Papers: XII. setkání historiků a příznivců orální historie na hradě Sovinec

Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí přátele, dovolujeme si Vás pozvat na XII. ročník tradičního interdisciplinárního workshopu na hradě Sovinec, který se uskuteční v termínu 6.-8. 6. 2013. Vzhledem k nedávné konferenci COHA bude letošní ročník sovineckého setkání zaměřen především na prezentaci právě probíhajících studentských projektů realizovaných metodou orální historie.

Účast na workshopu je podmíněna aktivním vystoupením. Délka vystoupení by neměla přesáhnout 20 minut (v případě studentů 1. ročníku OH-SD, FHS UK je postačujícím příspěvkem cca 10 min. prezentace připravované diplomové práce). Ubytování a strava (mimo snídaně) zajištěny. Konferenční poplatek 150 Kč. Podrobnější informace naleznete v přiložené pozvánce a přihlášce.

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com

III. ročník soutěže České asociace orální historie, o. s. o nejlepší studentskou práci

Česká asociace orální historie, o. s. vyhlašuje III. ročník soutěže o nejlepší studentskou práci realizovanou metodou orální historie. Soutěž se nově vypisuje ve třech kategoriích – základní školy, střední školy a vysoké školy. K hodnocení budou přijaty práce ze školního a akademického roku 2011/2012 a 2012/2013. Podrobnější informace naleznete na www.oralhistory.cz.

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com

Oficiálně potvrzeno: konference IOHA 2014 se uskuteční v Barceloně

Příští mezinárodní konference IOHA s podtitulem ,,Power and Democracy: the many voices of Oral History" se uskuteční 9. - 12. 7. 2014 v Barceloně. Podrobnější informace naleznete na konferenčním webu.

 

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com

Call for Papers: European Social Science History Conference 2014 (Oral History and Life Stories)

The next European Social Science and History Conference (ESSHC) is taking place in April 23.-26. 2014 at Vienna University, Austria. The aim of the ESSHC is to bring together scholars who explain historical phenomena using the methods of the social sciences. Call for papers for the Oral History and Life Stories Network of the ESSHC find here. We cordially invite proposals for the Vienna ESSHC-conference dealing with the 2014 theme “crises and ruptures in memory and narrative” (individual papers and full sessions). For further details on the Network and how to submit a proposal, please refer our website. The deadline for sending paper and session proposals is May 15, 2013.

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com

III. vědecká konference České asociace orální historie

Milé kolegyně, milí kolegové,

dovolujeme si Vás pozvat na III. vědeckou konferenci České asociace orální historie pořádanou ve spolupráci s Ústavem historických věd Fakulty filozofické Univerzity Pardubice, Fakultou humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze a s podporou města Pardubice.

Akce se koná pod záštitou primátorky Statutárního města Pardubice MUDr. Štěpánky Fraňkové. V rámci konference proběhne také valné shromáždění České asociace orální historie. Konference s mezinárodní účastí se uskuteční v termínu 21. - 22. 3. 2013 na zámku v Pardubicích. Předběžný program konference si můžete stáhnout zde. Další informace pro účastníky naleznete v sekci Konference COHA na našem webu.

Vybrané příspěvky budou publikovány v monotematickém čísle recenzovaného časopisu Theatrum historiae.

Předběžný termín pro odevzdání příspěvků je 30. srpna 2013. Odhadovaný termín vydání časopisu je v průběhu roku 2014.

 

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com
 
Joomla16 Appliance - Powered by TurnKey Linux