Centrum orální historie Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i.

Počet zobrazených článků
101603

III. ročník soutěže České asociace orální historie, o. s. o nejlepší studentskou práci

Česká asociace orální historie, o. s. vyhlašuje III. ročník soutěže o nejlepší studentskou práci realizovanou metodou orální historie. Soutěž se nově vypisuje ve třech kategoriích – základní školy, střední školy a vysoké školy. K hodnocení budou přijaty práce ze školního a akademického roku 2011/2012 a 2012/2013. Podrobnější informace naleznete na www.oralhistory.cz.

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com

Oficiálně potvrzeno: konference IOHA 2014 se uskuteční v Barceloně

Příští mezinárodní konference IOHA s podtitulem ,,Power and Democracy: the many voices of Oral History" se uskuteční 9. - 12. 7. 2014 v Barceloně. Podrobnější informace naleznete na konferenčním webu.

 

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com

Call for Papers: European Social Science History Conference 2014 (Oral History and Life Stories)

The next European Social Science and History Conference (ESSHC) is taking place in April 23.-26. 2014 at Vienna University, Austria. The aim of the ESSHC is to bring together scholars who explain historical phenomena using the methods of the social sciences. Call for papers for the Oral History and Life Stories Network of the ESSHC find here. We cordially invite proposals for the Vienna ESSHC-conference dealing with the 2014 theme “crises and ruptures in memory and narrative” (individual papers and full sessions). For further details on the Network and how to submit a proposal, please refer our website. The deadline for sending paper and session proposals is May 15, 2013.

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com

III. vědecká konference České asociace orální historie

Milé kolegyně, milí kolegové,

dovolujeme si Vás pozvat na III. vědeckou konferenci České asociace orální historie pořádanou ve spolupráci s Ústavem historických věd Fakulty filozofické Univerzity Pardubice, Fakultou humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze a s podporou města Pardubice.

Akce se koná pod záštitou primátorky Statutárního města Pardubice MUDr. Štěpánky Fraňkové. V rámci konference proběhne také valné shromáždění České asociace orální historie. Konference s mezinárodní účastí se uskuteční v termínu 21. - 22. 3. 2013 na zámku v Pardubicích. Předběžný program konference si můžete stáhnout zde. Další informace pro účastníky naleznete v sekci Konference COHA na našem webu.

Vybrané příspěvky budou publikovány v monotematickém čísle recenzovaného časopisu Theatrum historiae.

Předběžný termín pro odevzdání příspěvků je 30. srpna 2013. Odhadovaný termín vydání časopisu je v průběhu roku 2014.

 

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com

Mezinárodní seminář projektu ,,Živá pamět Liberec - Reichenberg"

Liberecká Občanská Společnost (LOS, o. s.) Vás zve na setkání s lidmi z České republiky, Německa, Polska a Rakouska, na dva dny prezentací, diskuzí a workhsopů spojených s využitím osvědčených postupů v metodologii orální historie. Akce se uskuteční v Liberci ve dnech 4. - 5. 3. 2013. Podrobnější informace k semináři naleznete zde.

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com

Dvacet let od zániku čs. federace

 

 

 

Vedoucí COH Miroslav Vaněk se aktivně zúčastnil jako člen vědeckého výboru mezinárodní konference Dvacet let od zániku československé federace, kterou pořádala Katedra společenských věd Pedagogické fakulty UP v Olomouci ve dnech 26. - 28. 11.

 

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com

Prezentace knihy: "Náměstí Krasnoarmějců 2. Učitelé a studenti FF UK v období normalizace

Milé kolegyně, milí kolegové, rádi bychom vás informovali, že právě vychází monografie "Náměstí Krasnoarmějců 2. Učitelé a studenti FF UK v období normalizace", kterou připravil badatelský tým Jakub Jareš, Matěj Spurný, Katka Volná, Marta Holečková, Klára Pinerová, Jakub Bachtík a Adam Horký. Prezentace knihy spojená s debatou s autory se uskutečni ve čtvrtek 22. listopadu 2012 od 17.30 v Knihovně Jana Palacha na někdejším náměstí Krasnoarmějců, v hlavní budově Filozofické fakulty UK.

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com

Veřejná debata ,,Proměny demokracie"

Právnická akademická organizace Juristi ve spolupráci s Masarykovou demokratickou akademií pořádají v úterý 13. listopadu na PF UK (místnost č. 100) veřejnou debatu "Proměny demokracie"

hosté: Mgr. Jiří Dienstbier, senátor PČR // prof. PaeDr. Mgr. Miroslav Vaněk, Ph.D., PhDr. Monika MacDonagh-Pajerová; moderátor: Mgr. Lukáš Jelínek

Uskutečnily se v posledních 23 letech vize a ideály Sametové revoluce? Došla česká společnost k takovému uspořádání státu, které si tehdy představovala? Podařilo se v České republice ustavit fungující demokratický systém? Zůstávají stěžejní listopadové ideály vůbec aktuální a relevantní? Na tyto a další otázky budou odpovídat nejen studenští vůdci z roku 1989.

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com

Call for Papers: III. vědecká konference České asociace orální historie

Dovolujeme si Vás pozvat na III. vědeckou konferenci České asociace orální historie pořádanou ve spolupráci s Ústavem historických věd Fakulty filozofické Univerzity Pardubice. Konference s mezinárodní účastí se uskuteční ve dnech 21. - 22. 3. 2013 v prostorách pardubického zámku. Tématem konference jsou ,,Teoretické a metodologické aspekty orální historie". Předpokládaná délka příspěvku je 20 minut, poté bude následovat 10 minutová diskuse. Organizátoři počítají s vydáním vybraných příspěvků v recenzovaném monotématickém čísle časopisu Theatrum historiae. Pozvánku a přihlášku naleznete na stránkách www.oralhistory.cz.

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com

Mezinárodní konference - Dvacet let od zániku československé federace

Katedra společenských věd PdF UP v Olomouci si všechny zájemce z řad odborné veřejnosti dovoluje pozvat na mezinárodní vědeckou konferenci Dvacet let od zániku československé federace s podtitulem Proměny vztahů Čechů a Slováků od roku 1918 po současnost, kterou pořádá ve dnech 27.-28. listopadu 2012. Cílem konference je, mimo připomínky událostí druhé poloviny roku 1992 v ČSFR, reflexe vývoje a proměn vzájemných vztahů Čechů a Slováků, a to nejen optikou historie a politologie, ale také z pohledu dalších společenskovědních disciplín (právo, sociologie, etika, ad.), přičemž prostor bude v daném kontextu věnován - v souladu s odborným zaměřením pořádajícího pracoviště - rovněž aspektům pedagogickým. Podrobnosti naleznete zde.

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com

Účast COH na XVII. Mezinárodní konferenci orální historie v Buenos Aires

Miroslav Vaněk, Hana V. Bortlová, Pavel Mücke ve dnech 1.-13. 9. 2012 vykonali služební cestu do Argentiny a Uruguaye. Hlavním účelem cesty byla aktivní účast na 17th IOHA konferenci v Buenos Aires, kde se výše uvedení aktivně podíleli na průběhu a organizaci a také zde aktivně vystoupili s konferenčními příspěvky (M. Vaněk s příspěvkem „The Real Winners of the Velvet Revolution? Research of Economic Management in Czechoslovakia in the Period of the So Called Normalization and Transformation“, P. Mücke s příspěvkem „Cold War Heritage Transformed…?! The Image of West in Memory of Czech/Czechoslovak Society from 1970s till late 1990s“ a H. Bortlová s příspěvkem „Biographic Narratives of Czech / Czechoslovak Firefighters. A Case Study Report“). Miroslav Vaněk předal svou funkci prezidenta IOHA a zároveň nastoupil do funkce IOHA Past President, Pavel Mücke byl na valném shromáždění IOHA zvolen za člena výkonného výboru IOHA a regionálního zástupce pro Evropu. Dále výše uvedení aktivně vystoupili jako přednášející hosté semestrálního kurzu „Aproximaciones a la lengua, la cultura y la historia checa“ pořádaného Filosofickou fakultou Univerzity Buenos Aires (Facultad de Filosofía y Letras UBA) s přednáškami o problematice českých soudobých dějin, možností jejich výzkumů prostřednictvím orální historie (M. Vaněk), obrazu cizinců v české společnosti (P. Mücke) a obrazu Latinské Ameriky a nástinu česko-argentinských vztahů (H. Bortlová). H. Bortlová na argentinské půdě navíc realizovala výzkum mezi českou krajanskou komunitou. M. Vaněk a P. Mücke aktivně vystoupili s příspěvky o problematice výzkumu českých soudobých dějin prostřednictvím projektů orální historie na historickém workshopu v Montevideu pořádaného Colegiem Richard Anderson. V průběhu cesty se podařilo navázat velké množství mezinárodních kontaktů, které jsou velkým příslibem do budoucna. I přes potíže místních argentinských organizátorů s organizací IOHA konference je zahraniční cestu možné hodnotit jako více než úspěšnou. Fotografie z konference si můžete prohlédnout zde.

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com

Program na letošní Sovinec zveřejněn !!!

Seznam přijatých příspěvků na letošní ročník setkání na hradě Sovinci, které se uskuteční 7. - 9. 6., včetně programu naleznete zde. Pozornost prosím věnujte také organizačním pokynům, které si můžete stáhnout zde. Těšíme se na zajímavé příspěvky a společné setkání !!! V případě jakýchkoliv dotazů ohledně organizace nás prosím kontaktujte This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com
 
Joomla16 Appliance - Powered by TurnKey Linux