Centrum orální historie Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i.

Počet zobrazených článků
97070

Mezinárodní seminář projektu ,,Živá pamět Liberec - Reichenberg"

Liberecká Občanská Společnost (LOS, o. s.) Vás zve na setkání s lidmi z České republiky, Německa, Polska a Rakouska, na dva dny prezentací, diskuzí a workhsopů spojených s využitím osvědčených postupů v metodologii orální historie. Akce se uskuteční v Liberci ve dnech 4. - 5. 3. 2013. Podrobnější informace k semináři naleznete zde.

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com

Dvacet let od zániku čs. federace

 

 

 

Vedoucí COH Miroslav Vaněk se aktivně zúčastnil jako člen vědeckého výboru mezinárodní konference Dvacet let od zániku československé federace, kterou pořádala Katedra společenských věd Pedagogické fakulty UP v Olomouci ve dnech 26. - 28. 11.

 

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com

Prezentace knihy: "Náměstí Krasnoarmějců 2. Učitelé a studenti FF UK v období normalizace

Milé kolegyně, milí kolegové, rádi bychom vás informovali, že právě vychází monografie "Náměstí Krasnoarmějců 2. Učitelé a studenti FF UK v období normalizace", kterou připravil badatelský tým Jakub Jareš, Matěj Spurný, Katka Volná, Marta Holečková, Klára Pinerová, Jakub Bachtík a Adam Horký. Prezentace knihy spojená s debatou s autory se uskutečni ve čtvrtek 22. listopadu 2012 od 17.30 v Knihovně Jana Palacha na někdejším náměstí Krasnoarmějců, v hlavní budově Filozofické fakulty UK.

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com

Veřejná debata ,,Proměny demokracie"

Právnická akademická organizace Juristi ve spolupráci s Masarykovou demokratickou akademií pořádají v úterý 13. listopadu na PF UK (místnost č. 100) veřejnou debatu "Proměny demokracie"

hosté: Mgr. Jiří Dienstbier, senátor PČR // prof. PaeDr. Mgr. Miroslav Vaněk, Ph.D., PhDr. Monika MacDonagh-Pajerová; moderátor: Mgr. Lukáš Jelínek

Uskutečnily se v posledních 23 letech vize a ideály Sametové revoluce? Došla česká společnost k takovému uspořádání státu, které si tehdy představovala? Podařilo se v České republice ustavit fungující demokratický systém? Zůstávají stěžejní listopadové ideály vůbec aktuální a relevantní? Na tyto a další otázky budou odpovídat nejen studenští vůdci z roku 1989.

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com

Call for Papers: III. vědecká konference České asociace orální historie

Dovolujeme si Vás pozvat na III. vědeckou konferenci České asociace orální historie pořádanou ve spolupráci s Ústavem historických věd Fakulty filozofické Univerzity Pardubice. Konference s mezinárodní účastí se uskuteční ve dnech 21. - 22. 3. 2013 v prostorách pardubického zámku. Tématem konference jsou ,,Teoretické a metodologické aspekty orální historie". Předpokládaná délka příspěvku je 20 minut, poté bude následovat 10 minutová diskuse. Organizátoři počítají s vydáním vybraných příspěvků v recenzovaném monotématickém čísle časopisu Theatrum historiae. Pozvánku a přihlášku naleznete na stránkách www.oralhistory.cz.

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com

Mezinárodní konference - Dvacet let od zániku československé federace

Katedra společenských věd PdF UP v Olomouci si všechny zájemce z řad odborné veřejnosti dovoluje pozvat na mezinárodní vědeckou konferenci Dvacet let od zániku československé federace s podtitulem Proměny vztahů Čechů a Slováků od roku 1918 po současnost, kterou pořádá ve dnech 27.-28. listopadu 2012. Cílem konference je, mimo připomínky událostí druhé poloviny roku 1992 v ČSFR, reflexe vývoje a proměn vzájemných vztahů Čechů a Slováků, a to nejen optikou historie a politologie, ale také z pohledu dalších společenskovědních disciplín (právo, sociologie, etika, ad.), přičemž prostor bude v daném kontextu věnován - v souladu s odborným zaměřením pořádajícího pracoviště - rovněž aspektům pedagogickým. Podrobnosti naleznete zde.

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com

Účast COH na XVII. Mezinárodní konferenci orální historie v Buenos Aires

Miroslav Vaněk, Hana V. Bortlová, Pavel Mücke ve dnech 1.-13. 9. 2012 vykonali služební cestu do Argentiny a Uruguaye. Hlavním účelem cesty byla aktivní účast na 17th IOHA konferenci v Buenos Aires, kde se výše uvedení aktivně podíleli na průběhu a organizaci a také zde aktivně vystoupili s konferenčními příspěvky (M. Vaněk s příspěvkem „The Real Winners of the Velvet Revolution? Research of Economic Management in Czechoslovakia in the Period of the So Called Normalization and Transformation“, P. Mücke s příspěvkem „Cold War Heritage Transformed…?! The Image of West in Memory of Czech/Czechoslovak Society from 1970s till late 1990s“ a H. Bortlová s příspěvkem „Biographic Narratives of Czech / Czechoslovak Firefighters. A Case Study Report“). Miroslav Vaněk předal svou funkci prezidenta IOHA a zároveň nastoupil do funkce IOHA Past President, Pavel Mücke byl na valném shromáždění IOHA zvolen za člena výkonného výboru IOHA a regionálního zástupce pro Evropu. Dále výše uvedení aktivně vystoupili jako přednášející hosté semestrálního kurzu „Aproximaciones a la lengua, la cultura y la historia checa“ pořádaného Filosofickou fakultou Univerzity Buenos Aires (Facultad de Filosofía y Letras UBA) s přednáškami o problematice českých soudobých dějin, možností jejich výzkumů prostřednictvím orální historie (M. Vaněk), obrazu cizinců v české společnosti (P. Mücke) a obrazu Latinské Ameriky a nástinu česko-argentinských vztahů (H. Bortlová). H. Bortlová na argentinské půdě navíc realizovala výzkum mezi českou krajanskou komunitou. M. Vaněk a P. Mücke aktivně vystoupili s příspěvky o problematice výzkumu českých soudobých dějin prostřednictvím projektů orální historie na historickém workshopu v Montevideu pořádaného Colegiem Richard Anderson. V průběhu cesty se podařilo navázat velké množství mezinárodních kontaktů, které jsou velkým příslibem do budoucna. I přes potíže místních argentinských organizátorů s organizací IOHA konference je zahraniční cestu možné hodnotit jako více než úspěšnou. Fotografie z konference si můžete prohlédnout zde.

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com

Program na letošní Sovinec zveřejněn !!!

Seznam přijatých příspěvků na letošní ročník setkání na hradě Sovinci, které se uskuteční 7. - 9. 6., včetně programu naleznete zde. Pozornost prosím věnujte také organizačním pokynům, které si můžete stáhnout zde. Těšíme se na zajímavé příspěvky a společné setkání !!! V případě jakýchkoliv dotazů ohledně organizace nás prosím kontaktujte This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com

Nová publikace: Miroslav Vaněk - Pavel Mücke. Třetí strana trojúhelníku : Teorie a praxe orální historie. Praha, FHS UK - ÚSD AV ČR v.v.i. 2011, 296 s.

Orální historie jako výzkumná metoda či obor si v českém prostředí v uplynulých patnácti letech nalezla cestu k řadě badatelek a badatelů zabývajících se nedávnou minulostí a významným způsobem  přispěla k obohacení bádání politických, sociálních a také kulturních dějin.

Autoři se v této knize snažili podat nejenom teoretický a historiografický náhled na problematiku orální historie, ale i shrnout nejnovější trendy v oblasti metodologie a metodiky vedení rozhovorů v jejich analýze a interpretaci.

Zároveň autoři touto formou zprostředkovali své osobní zkušenosti z dlouholetého bádání v oblasti novodobých a soudobých dějin.

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com

Call for Papers: Střed

Střed | Centre je recenzovaný (neimpaktovaný) časopis zaměřený na studium společnosti, kultury a politiky ve střední Evropě 19. a 20. století. Časopis je ekumenický ve zvolených metodologických a oborových přístupech a snaží se poskytovat prostor odborníkům ze širokého spektra společenských věd, kteří se zabývají studiem daného období a geografického prostoru. Střed si klade za úkol spojovat rozsáhlé, ale zároveň značně fragmentované pole výzkumu věnujícího se středoevropskému prostoru z různých oborových perspektiv. Proto publikuje původní studie z jednotlivých disciplín, zejména ale studie, které mají ambici překročit hranice určené oborovým rozdělením a spojit více oborů v produktivním dialogu. Podrobnosti a požadavky na příspěvek naleznete zde.

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com

XI. setkání historiků a příznivců orální historie na hradě Sovinec

Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí přátelé,

srdečně Vás zveme na tradiční setkání historiků a příznivců orální historie na hradě Sovinci. Letošní 11. ročník se uskuteční ve dnech 7. - 9. 6. Seminář bude zaměřen na metodologické a teoretické poznatky z oboru, prezentaci právě realizovaných i již ukončených projektů.

Účast na semináři je podmíněna aktivním příspěvkem (maximálně 5 studentů 1. roč. OH-SD se může zúčastnit bez příspěvku). Délka vystoupení by neměla přesáhnout 15 minut. Konečný termín pro odevzdání závazných přihlášek je 30. dubna 2012! Organizátoři si vyhrazují právo konečného výběru příspěvků. Přihlášku si můžete stáhnout zde.

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com

Call for Papers: Words and Silences

Uzávěrka pro přijímání příspěvků do letošního čísla Words and Silences, oficiálního časopisu Mezinárodní asociace orální historie IOHA, je 30. 5. 2012. Jedná se o recenzovaný mezioborový vědecký časopis v elektronickém formátu, který vychází jednou ročně. Téma letošního čísla je Collaboration/Spolupráce. Podrobné požadavky na obsahovou a formální podobu příspěvku naleznete zde.

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com
 
Joomla16 Appliance - Powered by TurnKey Linux