Centrum orální historie Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i.

Počet zobrazených článků
110809

Call for Papers: XIV. setkání historiků a příznivců orální historie na hradě Sovinec

Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí přátele,

po roce si Vás dovolujeme opět pozvat na další (v pořadí již XIV.) ročník našeho tradičního workshopu historiků a příznivců orální historie na hradě Sovinci, který se uskuteční v termínu 10. - 12. 6. 2015. V návaznosti na tradici posledních let, bude i letošní ročník zaměřen především na prezentaci právě probíhajících studentských projektů (bakalářské, diplomové, disertační práce) realizovaných metodou orální historie, nebráníme se však ani metodologickým či tematickým příspěvkům z řad odborných i laických badatelů.

Účast na workshopu je podmíněna aktivním vystoupením. Podrobnější informace naleznete v pozvánce a přihlášce. Od účastnického poplatku jsou osvobozeni všichni členové COHA, kteří mají řádně zaplaceny členské příspěvky na rok 2015.

 

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com

Call for Papers: Oral History in Central-Eastern Europe - Current Research Areas, Challenges and Specificity (Lodž, Polsko, 17. - 18. září 2015)

Milé kolegyně, milí kolegové,

dovolujeme si Vás pozvat na konferenci ,,Oral History in Central-Eastern Europe - Current Research Areas, Challenges and Specificity", která se uskuteční v polské Lodži 17. - 18. září 2015, a jejímž spolupořadatelem je i Česká asociace orální historie.

Mezinárodní konference se zaměřuje na metodologické a praktické aspekty využití metody orální historie v Polsku, České republice, Slovensku, Maďarsku, Německu, Ukrajině a Bělorusku. Podrobnější informace naleznete zde. Přihláška je k dispozici zde.

Uzávěrka přihlášek je 28. února 2015.

 

 

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com

Call for Papers: IV. konference České asociace orální historie (19. - 20. 3. 2015, Ostrava)

Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolujeme si Vás tímto pozvat na IV. konferenci České asociace orální historie (s mezinárodní účastí) s podtitulem ,,Na hranicích mezi přítomností a minulostí: perspektivy orální historie", která se uskuteční pod záštitou děkana FF OU v Ostravě, prof. PhDr. Aleše Zářického, Ph.D., ve dnech 19. - 20. března 2015. Konferenční poplatek činí 250 Kč na osobu (členové COHA jsou od poplatku osvobozeni)

Uzávěrka přihlášek je 15. ledna 2015. Všechny potřebné informace naleznete zde. Přihláška je ke stažení zde (anglická verze).

Konferenčním jazykem je čeština (slovenština) angličtina. Plenární část konference bude tlumočena. Předpokládaným výstupem bude recenzovaný sborník nebo kolektivní monografie (organizátoři si vyhrazují právo na výběr publikovaných příspěvků.

 

 

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com

Právě vychází: VANĚK, Miroslav - KRÁTKÁ, Lenka (eds.). Příběhy (ne)obyčejných profesí. Česká společnost v období tzv. normalizace a transformace.

Dějiny tzv. normalizace a transformace se v poslední době stávají velmi populárním a diskutovaným tématem nejen uvnitř odborné komunity, ale i v řadách široké veřejnosti. Tomuto zájmu jde vstříc předkládaná kolektivní monografie, která volně navazuje na předešlou knihu z dílny Centra orální historie Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR v. v. i. (Obyčejní lidé…? Praha, Academia 2009).

Příběhy (ne)obyčejných profesí představují osudy a vzpomínky mužů a žen vykonávajících několik zdánlivě „obyčejných“ profesí. V podobě interpretačních studií kniha zachycuje zkušenosti příslušníků tzv. silových složek (armáda, bezpečnost/policie, hasiči), zaměstnanců (především žen) pracujících ve službách (pohostinství, maloobchod, zdravotnictví) i v tzv. svobodných profesích (zde na příkladu výtvarných umělců a umělkyň). Stranou nezůstali ani příslušníci hospodářského a dílem také kulturního managementu a v neposlední řadě ti, jejichž osudy jsou spojeny s agrárním sektorem a světem venkova.

Publikaci je možné zakoupit v Nakladatelství Karolinum.

 

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com

Univerzita Karlova a oslavy 17. listopadu 1939/89

U příležitosti 75. a 25. výročí 17. listopadu 1939 a 1989 si Vás dovolujeme pozvat na akce, na nichž se podílí Univerzita Karlova v Praze. Jedná se o slavnostní shromáždění na Albertově za účasti prezidentů středoevropských prezidentů, které proběhne v pondělí 17. 11. ve 14:30 (pozvánka) a také na konferenci ,,Univerzita a/ versus totalita", která se uskuteční v úterý 18. 11. ve Vlasteneckém sále Karolina (program). V rámci odpoledního bloku vystoupí se svým příspěvkem také vedoucí COH prof. Miroslav Vaněk.

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com

Nabídka stáže pro zájemce o orální historii v Národním filmovém archivu

Oddělení orální historie Národního filmového archivu nabízí stáž pro studenty/ky filmové vědy, orální historie nebo archivnictví. Podrobnějíší informace, včetně kontaktu, naleznete zde.

 

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com

Pozvánka na konferenci ,,Collective vs. Collected Memories.

Rádi bychom Vás pozvali na zajímavou konferenci ,,Collective vs. Collected Memories. 1989-91 from an Oral History Perspecitive" pořádanou European Network Remambrance and Solidarity, která se uskuteční 6. - 8. listopadu 2014 ve Varšavě. Podrobnější informace, včetně programu, naleznete zde.

 

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com

Přednášky významných světových představitelů orální historie v Praze a Olomouci !!!

AProf Anna GreenMilé kolegyně, milí kolegové, v říjnu 2014 se naskytne jedinečná možnost vyslechnout si přednášky dvou významých světových představitelů orální historie přímo u nás v České republice. Na přelomu října nejprve v Olomouci vystoupí profesorka Anna Green (University of Exeter, University of Wellington),  s přednáškami na tema: ,,Narrative" (13. 10.) a ,,Oral History and Family Memory" (14. 10.). O pár dní později se pak máte možnost v Praze setkat s Davidem King Dunawayem (University of New Mexico), který přednese své příspěvky o ,,Hidden Route 66" (22. 10.) a ,,Broadcasting Oral History" (23. 10.).

 

Anna Green (Olomouc)
13. 10. 2014, 13:15 - 14:45, FF Univerzita Palackého (Katedra historie, 1. patro, Na Hradě 5, Olomouc), Narrative.
14. 10. 2014, 12:30 - 13:00, FF Univerzita Palackého (Katedra historie, 1. patro, Na Hradě 5, Olomouc), Oral History and Family Memory. Podrobnější informace naleznete zde.


David K. Dunaway (Praha)
22. 10. 2014, 17:00 - 18:00, Americké Centrum v Praze (Tržiště 13, Praha 1 - Malá Strana), Hidden Route 66.
23. 10. 2014, 17:00 - 18:30, FHS UK, malá aula 1034 (U Kříže 8, Praha 5 - Jinonice), Broadcasting Oral History.
Podrobnější informace naleznete zde.

 

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com

Beseda v rámci výstavy ,,Hudba a politika"

Dovolujeme si Vás pozvat na besedu ,,Kytky v popelnici aneb Československý punk v 80. letech 20. století", která se uskuteční 11. 10. 2014 od 16:00 v rámci doprovodného programu výstavy ,,Hudba a politika" v Národním památníku na Vítkově. V řízené diskusi vystoupí Miroslav Vaněk, Petr Hošek a Jan Rampich. Podrobnější informace naleznete zde.


Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com

Konference k 25. výročí rozpadu východního bloku: "Co po 25 letech od listopadu 1989 víme a nevíme?"

Milé kolegyně, milí kolegové, v rámci připravovaného Týdne vědy a techniky AV ČR si Vás dovolujeme upozornit na několik akcí, které jsou pořádány ve spolupráci s Ústavem pro soudobé dějiny:

V pátek 14. listopadu 2014 od 9:30 do 16:30 se uskuteční ,,Konference k 25. výročí rozpadu východního bloku" ve velkém a malém sálu budovy Akademie věd ČR (Národní 3, Praha 1). Rezervace probíhá online přes registrační formulář na webu Týdne vědy a techniky AV ČR: velký sál (zde), malý sál (zde). Program konference naleznete zde.

 

Dále si Vás dovolujeme pozvat na veřejnou popolarizační přednášku s názvem ,,Rok zázraků v historické perspektivě. Domácí a mezinárodní souvislosti roku 1989" k 25. výročí 17. listopadu 1989, kterou pořádá ÚSD ve spolupráci se Společností pro vědu a umění. Přednáška se uskuteční již v pondělí 13. listopadu 2014 v 17:00 ve velkém sálu budovy Akademie věd ČR (Národní 3, Praha 1) v rámci Týdne vědy a techniky AV ČR. Přednášející: PhDr. Oldřich Tůma, Ph.D., a prof. PaedDr. Miroslav Vaněk, Ph.D., Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i. Populární přednášky formou debaty. Nejprve zazní úvodní vystoupení přednášejících (každý 20 minut). Poté se uskuteční moderovaná diskuse (cca 30 minut). Na přednášku se můžete registrovat zde.

 

A také na přednášku kolegy Dr. Mückeho ve čtvrtek 13. listopadu 2014 od 11:00 na téma ,,Lidé na křižovatce: revoluce 1989 očima orální historie", která proběhne v malém sálu budovy AV ČR (Národní 3, Praha 1). Registrační formulář je k dispozici zde.

 

Na závěr bychom Vás ještě rádi informovali, že ve středu 12. listopadu 2014 od 10:00 do 16:00 se uskuteční den otevřených dvěří ÚSD. Podrobnější informace naleznete zde.

 

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com

Právě vychází: Pavel MÜCKE, Místa paměti druhé světové války. Vzpomínkové práce vojáků druhého čs. zahraničního odboje

Praha, Karolinum 2014. (ISBN 978-80-246-2563-8). 282 s.

Dějiny druhé světové války patří k nejvíce zpracovávaným a stále velmi aktuálním tématům soudobé historiografie. Kniha Pavla Mückeho se snaží přiblížit problematiku tzv. „míst paměti“ (hmotných i symbolických památek, na nichž je zakládána identita národního společenství), každodenního života a vnitřního světa vojáků (a pozdějších veteránů) československých jednotek působících na všech frontách nejkrvavějšího konfliktu dosavadních dějin. Charakterizuje nejvýznačnější „místa paměti“ zkoumáním jejich postojů k velkým událostem (Mnichov 1938, březen 1939), vnímání významů vlasti a domova a vnitřních vztahů v rámci bojových kolektivů i postojů k dalším klíčovým aktérům mimo vlastní bojové jednotky.

 

 

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com

Právě vychází: MÜCKE, Pavel. Rámce paměti druhé světové války v českých zemích. Vzpomínkové práce vojáků druhého čs. zahraničního odboje.

Praha, ÚSD AV ČR 2013. (ISBN 978-80-7285-173-7). 226 s.

Předmětem této metodologicky laděné práce je rámcové nastínění cest analýzy a interpretace jednoho ze segmentů paměti druhé světové války v českých zemích (potažmo v někdejším Československu), vzpomínkových prací vojáků druhého zahraničního odboje, jakožto specifické formy zachycení a ztvárnění životních příběhů. Jejich společným jmenovatelem je fakt, že (spolu)autory těchto forem zachycení životních příběhů byly v drtivé většině osoby, které v období druhé světové války alespoň na nějaký čas (jako dobrovolníci či odvedenci) sloužili v čs. armádě v exilu (na území Polska, Francie, Velké Británie či Sovětského svazu). Pod pojmem vzpomínkové práce jsou zahrnuty a v jednotlivých kapitolách následně z historiografického pohledu podrobeny analýze především deníky, psané vzpomínky a memoáry ve vydané či rukopisné podobě, ale také díla krásné literatury (poezie i prózy), výstupy v médiích, vzpomínání pamětníků a také orálně historické rozhovory.

 

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com
 
Joomla16 Appliance - Powered by TurnKey Linux