Centrum orální historie Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i.

Počet zobrazených článků
140617

Právě vychází: Miroslav Vaněk - Pavel Mücke: Velvet Revolutions An Oral History of Czech Society. Oxford Oral History Series. Oxford University Press, 2016. 264 p. ISBN: 9780199342723.

Kniha se snaží popsat proměny hodnot v české společnosti v éře tzv. reálného socialismu a jak se tyto hodnoty proměnily po roce 1989 vlivem následující demokratické a ekonomické transformace. Vedle dalších pramenů se autoři se opírají o analýzu více než 300 orálně-historických interview (realizovaných především mezi lety 2006 - 2013) v kombinaci s dobovými výzkumy veřejného mínění. Mezi pojednávaná témata patří například vztah ke svobodě, hodnota práce, rodiny, vzdělání, volného času, vztahu k veřejné sféře nebo vnímání cizinců a cizích zemí.Na základě těchto analýz se kniha snaží podat pestrý náhled a mnohohlasné líčení soudobých českých dějin po roce 1968.

Podrobnější informace (včetně možnosti před-objednávky) naleznete zde.

 


Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com

Call for Papers: Etnológ v teréne: K prameňom poznania (21. - 23. 6. 2016, Bánská Štiavnica)

 

Milé kolegyně, milí kolegové,

dovolujeme si Vás pozvat na XX. ročník konference ,,Etnológ a múzeum" s názvem ,,Etnológ v teréne: K prameňom poznania", která se uskuteční 21. - 23. června 2016 v Bánské Štiavnici. Konference Termín pro zaslání přihlášek včetně abstraktů je 15. února 2016. Podrobnější informace naleznete zde.

 

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com

Účast na semináři v Bratislavě

 

Zástupci COH M. Vaněk a P. Schindler-Wisten se 2. 12. 2015 zúčastnili odborného semináře Etnologického ústavu Slovenské akademie věd v Bratislavě, kde vystoupili se svými příspěvky k teoreticko-metodologickým aspektům orálně-historického výzkumu. Podrobnější informace o semináři naleznete zde.

 

 

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com

Call for Papers: XIX. International Oral History Conference (Bengaluru, India, 27. 6. - 1. 7. 2016)

Milé kolegyně, milí kolegové,

dovolujeme si Vás pozvat na další, v pořadí již devatenáctý, ročník Mezinárodní konference orální historie s podtitulem Speaking, Listening, Interpreting: the critical engagements of Oral History, který se uskuteční na Shrishti Institute of Art, Design and Technology v indickém Bengaluru na přelomu června a července (27. 6. - 1. 7.) 2016. Konferenci pořádá Mezinárodní asociace orální historie (IOHA) ve spolupráci s Indickou asociací orální historie. Uzávěrka pro zaslání abstraktů je 30. 7. 2015.

Podrobnější informace k jednotlivým panelům a další organizační pokyny naleznete na konferenčním webu.

 

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com

Program XIV. setkání orálních historiků na hradě Sovinec

Milé kolegyně, milí kolegové, program letošního sovineckého setkání historiků a příznivců orální historie na hradě Sovinec naleznete zde.

 

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com

Call for Papers: XIV. setkání historiků a příznivců orální historie na hradě Sovinec

Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí přátele,

po roce si Vás dovolujeme opět pozvat na další (v pořadí již XIV.) ročník našeho tradičního workshopu historiků a příznivců orální historie na hradě Sovinci, který se uskuteční v termínu 10. - 12. 6. 2015. V návaznosti na tradici posledních let, bude i letošní ročník zaměřen především na prezentaci právě probíhajících studentských projektů (bakalářské, diplomové, disertační práce) realizovaných metodou orální historie, nebráníme se však ani metodologickým či tematickým příspěvkům z řad odborných i laických badatelů.

Účast na workshopu je podmíněna aktivním vystoupením. Podrobnější informace naleznete v pozvánce a přihlášce. Od účastnického poplatku jsou osvobozeni všichni členové COHA, kteří mají řádně zaplaceny členské příspěvky na rok 2015.

 

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com

Call for Papers: Oral History in Central-Eastern Europe - Current Research Areas, Challenges and Specificity (Lodž, Polsko, 17. - 18. září 2015)

Milé kolegyně, milí kolegové,

dovolujeme si Vás pozvat na konferenci ,,Oral History in Central-Eastern Europe - Current Research Areas, Challenges and Specificity", která se uskuteční v polské Lodži 17. - 18. září 2015, a jejímž spolupořadatelem je i Česká asociace orální historie.

Mezinárodní konference se zaměřuje na metodologické a praktické aspekty využití metody orální historie v Polsku, České republice, Slovensku, Maďarsku, Německu, Ukrajině a Bělorusku. Podrobnější informace naleznete zde. Přihláška je k dispozici zde.

Uzávěrka přihlášek je 28. února 2015.

 

 

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com

Call for Papers: IV. konference České asociace orální historie (19. - 20. 3. 2015, Ostrava)

Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolujeme si Vás tímto pozvat na IV. konferenci České asociace orální historie (s mezinárodní účastí) s podtitulem ,,Na hranicích mezi přítomností a minulostí: perspektivy orální historie", která se uskuteční pod záštitou děkana FF OU v Ostravě, prof. PhDr. Aleše Zářického, Ph.D., ve dnech 19. - 20. března 2015. Konferenční poplatek činí 250 Kč na osobu (členové COHA jsou od poplatku osvobozeni)

Uzávěrka přihlášek je 15. ledna 2015. Všechny potřebné informace naleznete zde. Přihláška je ke stažení zde (anglická verze).

Konferenčním jazykem je čeština (slovenština) angličtina. Plenární část konference bude tlumočena. Předpokládaným výstupem bude recenzovaný sborník nebo kolektivní monografie (organizátoři si vyhrazují právo na výběr publikovaných příspěvků.

 

 

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com

Právě vychází: VANĚK, Miroslav - KRÁTKÁ, Lenka (eds.). Příběhy (ne)obyčejných profesí. Česká společnost v období tzv. normalizace a transformace.

Dějiny tzv. normalizace a transformace se v poslední době stávají velmi populárním a diskutovaným tématem nejen uvnitř odborné komunity, ale i v řadách široké veřejnosti. Tomuto zájmu jde vstříc předkládaná kolektivní monografie, která volně navazuje na předešlou knihu z dílny Centra orální historie Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR v. v. i. (Obyčejní lidé…? Praha, Academia 2009).

Příběhy (ne)obyčejných profesí představují osudy a vzpomínky mužů a žen vykonávajících několik zdánlivě „obyčejných“ profesí. V podobě interpretačních studií kniha zachycuje zkušenosti příslušníků tzv. silových složek (armáda, bezpečnost/policie, hasiči), zaměstnanců (především žen) pracujících ve službách (pohostinství, maloobchod, zdravotnictví) i v tzv. svobodných profesích (zde na příkladu výtvarných umělců a umělkyň). Stranou nezůstali ani příslušníci hospodářského a dílem také kulturního managementu a v neposlední řadě ti, jejichž osudy jsou spojeny s agrárním sektorem a světem venkova.

Publikaci je možné zakoupit v Nakladatelství Karolinum.

 

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com

Univerzita Karlova a oslavy 17. listopadu 1939/89

U příležitosti 75. a 25. výročí 17. listopadu 1939 a 1989 si Vás dovolujeme pozvat na akce, na nichž se podílí Univerzita Karlova v Praze. Jedná se o slavnostní shromáždění na Albertově za účasti prezidentů středoevropských prezidentů, které proběhne v pondělí 17. 11. ve 14:30 (pozvánka) a také na konferenci ,,Univerzita a/ versus totalita", která se uskuteční v úterý 18. 11. ve Vlasteneckém sále Karolina (program). V rámci odpoledního bloku vystoupí se svým příspěvkem také vedoucí COH prof. Miroslav Vaněk.

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com

Nabídka stáže pro zájemce o orální historii v Národním filmovém archivu

Oddělení orální historie Národního filmového archivu nabízí stáž pro studenty/ky filmové vědy, orální historie nebo archivnictví. Podrobnějíší informace, včetně kontaktu, naleznete zde.

 

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com

Pozvánka na konferenci ,,Collective vs. Collected Memories.

Rádi bychom Vás pozvali na zajímavou konferenci ,,Collective vs. Collected Memories. 1989-91 from an Oral History Perspecitive" pořádanou European Network Remambrance and Solidarity, která se uskuteční 6. - 8. listopadu 2014 ve Varšavě. Podrobnější informace, včetně programu, naleznete zde.

 

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com
 
Joomla16 Appliance - Powered by TurnKey Linux