CFP: VI. mezinárodní konference COHA (Olomouc 2019)

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

rádi bychom Vás informovali, že Česká asociace orální historie ve spolupráci s Katedrou historie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a Archivem Univerzity Palackého v Olomouci vyzývají k přihlášení příspěvků na VI. mezinárodní konferenci České asociace orální historie s názvem: ,,Od demokratizace k demokracii: Orální historie ve výzkumu soudobých dějin“, která se uskuteční ve dnech 6.–7. února 2019 v budově Katedry historie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.

Přijímáme příspěvky z těchto tematických oblastí:

  • etické a právní aspekty orálně-historického výzkumu,
  • teorie a metodologie orální historie,
  • významné dějinné mezníky 1948, 1968, 1969 a 1989 z perspektivy orální historie,
  • možnosti využití orální historie ve výuce a popularizaci historie,
  • orální historie, média a moderní technologie v digitálním věku,
  • orální historie jako prostředek demokratizace dějin.

Vítáme interdisciplinárně laděné příspěvky s teoretickou, metodologickou, etickou, legislativní či praktickou tematikou, obdobně jako výstupy z právě probíhajících či již ukončených studentských výzkumů a projektů.

Anotace svých příspěvků zasílejte do 16. prosince 2018 prostřednictvím on-line přihlášky: https://bit.ly/2DSl48G.

Konferenční poplatek: 300 Kč (20 euro); 200 Kč pro členy COHA

Organizátoři konference si vyhrazují právo na výběr příspěvků. Rozhodnutí o přijetí příspěvků a podrobnější informace k průběhu konference budou účastníkům zaslány nejpozději do 14. ledna 2019. Vybrané příspěvky budou publikovány v recenzovaném periodiku.

Případné dotazy směřujte na info@coha.cz

Podrobnější informace naleznete v přiložené pozvánce:

 

CFP_pozvanka_2019