Právě vychází: Lenka Krátká a Martin Franc (eds.). Dějiny AMU ve vyprávěních

ISBN 978-80-7331-398-2, vydalo Nakladatelství Akademie múzických umění v Praze, Praha 2016, 1. vydání, 309 stran.

Publikace postihuje „genia loci“ AMU v jednotlivých obdobích její existence a načrtává aspekty ovlivňující její fungování a kreativní potenciál jejích pracovníků v druhé polovině 20. století. Kniha přinese patnáct rozhovorů s osobnostmi, které jsou s AMU úzce spojeny. Tématem rozhovorů jsou vzpomínky na léta strávená v AMU, na činnost na jednotlivých fakultách, na kolegy i na výrazné postavy z řad studentů. Rozhovory jsou doplněny interpretační studií, která vychází nejenom z uveřejněných rozhovorů, ale i z dalších životopisných vyprávění získaných v rámci několik let probíhajícího výzkumu. Knihu lze zakoupit zde.

DejinyAMU