Český národní komitét orální historie

Český národní komitét orální historie reprezentuje Českou republiku v mezinárodním měřítku na poli orální historie, především pak ve vztahu k International Oral History Association (IOHA):mezinárodních organizacích českým odborníkům a napomáhat jim v navazování mezinárodních kontaktů; informovat českou odbornou veřejnost o činnosti IOHA a udržovat kontakt a těsně spolupracovat s Českou asociací orální historie, o.s. a dalšími zainteresovanými subjekty; stimulovat pořádání vědecky významných mezinárodních konferencí v České republice a usilovat o získání podpory pro ně. Komitét byl zřízen rozhodnutím Akademické rady AV ČR na jejím 53. zasedání dne 3. 12. 2008.

V současnosti komitét pracuje v tomto složení:

Prof. PaedDr. et Mgr. Miroslav Vaněk, PhD., Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i. ; FHS UK Praha – předseda
PhDr. Pavel Mücke, Ph.D., Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i. ; FHS UK Praha – místopředseda
PaedDr. Naděžda Morávková, Ph.D., Středisko Orální historie při Katedře historie PedF ZČU Plzeň – tajemník
Mgr. Tomáš Bouška, Politictivezni.cz, Praha
PhDr. Oldřich Tůma, Ph.D., Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i., Praha
PhDr. Pavel Urbášek, Archiv Univerzity Palackého v Olomouci

Organizační a jednací řád komitétu naleznete zde.

Výroční zprávy komitétu