Prof. PaedDr. Mgr. Miroslav Vaněk, Ph.D.

vanek_web

  • výzkumný pracovník
  • Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, Vlašská 355/9, 118 00  Praha 1 – Malá Strana
  • Telefon: (+420) 257 286 362
  • E-mail: vanek@usd.cas.cz
  • Profesní životopis