Doc. PhDr. Pavel Mücke, Ph.D.

mucke 4_2_web

  • výzkumný pracovník
  • Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, Vlašská 355/9, 118 00  Praha 1 – Malá Strana
  • Telefon: (+ 420) 257 286 357
  • E-mail: mucke@usd.cas.cz
  • Profesní životopis