Mgr. Hana Bortlová-Vondráková, Ph.D.

BortlovaVondraokova

 • Adresa: Centrum orální historie, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, Vlašská 355/9, 118 00  Praha 1 – Malá Strana
 • Telefon: (+420)  257 286 359
 • E-mail: bortlova@usd.cas.cz
 • Aktuálně na mateřské dovolené

Vzdělání:

 • 2007–2010: FF UK, Praha, obor iberoamerikanistika (Ph.D.)
 • 2005–2006: FF UK, Praha, obor iberoamerikanistika (Mgr.)
 • 2000–2004: FHS UK, Praha, obor bakalářské studium humanitní vzdělanosti (Bc.)
 • 1998–1999: Faculté des Lettres Modernes, Université d´Angers, Francie

Zahraniční studijní pobyty:

 • 2006: Filozofická Fakulta Národní a Kapodistrijské Univerzity v Athénách, Řecko, stipendium téže univerzity
 • 2005: Fakulta sociálních a humanitních věd Univerzity v Patrasu, Řecko, pobyt jako visiting student
 • 2003–2004: Fakulta geografie a historie Univerzity v Salamance, Španělsko, stipendium ERASMUS
 • 2003: Fakulta sociálních a humanitních věd Univerzity v Patrasu, Řecko, stipendium řecké vlády a Ministerstva školství ČR

Praxe a zaměstnání:

 • od února 2011: výzkumná pracovnice Centra orální historie ÚSD AV ČR
 • 2002 –2010: Překlady, tlumočení, výuka jazyků (španělština, angličtina, novořečtina).
 • 2001–2009: zaměstnána převážně v nevládním neziskovém sektoru (2001–2002: Člověk v tísni; 2002–2003: Nadační Fond Obětem Holocaustu v Praze; 2005–2006: Sdružení pro probaci a mediaci v justici v Praze; 2007–2008: Fair Trade Hellas v Athénách; 2008–2009: Ekumenická Akademie Praha).
 • 1999–2000: pomocná redaktorka pro Deníky Bohemia a Večerník Praha (Vltava-Labe Press).

Badatelské zaměření:

 • Latinská Amerika ve 20. století, československá zahraniční politika v Latinské Americe ve 20. stol., dějiny španělské občanské války a frankismu. Orální historie, období tzv. normalizace a transformace v Československu.

Znalost cizích jazyků:

 • aktivní: angličtina, novořečtina, španělština, portugalština, francouzština, italština
 • pasivní: němčina

Výběrová bibliografie:

 

monografie:

 • Československo a Kuba v letech 1959–1962. Praha: FF UK, ed. Scholia, 2011. ISBN: 978-80-7308-357-1.

ediční činnost:

 • HLAVÁČEK, Jiří – BORTLOVÁ-VONDRÁKOVÁ, Hana (eds.). Mezi státním plánem a badatelskou svobodou: Československá etnografie a folkloristika ve vzpomínkách pamětníků. Praha : Academia, 2018, 331 s. ISBN: 978-80-200-2859-4.

články a studie:

 • Tropenfrüchte für die Tschechoslowakei, Techniker für Kuba: Die Wirtschaftsbeziehungen zwischen der sozialistischen Tschechoslowakei und dem revolutionären Kuba. In: Manke, Albert/Březinová, Kateřina (eds.): Kleinstaaten und sekundäre Akteure im Kalten Krieg: Politische, wirtschaftliche, militärische und kulturelle Wechselbeziehungen zwischen Europa und Lateinamerika. Bielefeld: Transcript Verlag, 2016, s. 187-206 ISBN 978-3-8376-3526-3
 • Tina Modotti. Mezi uměním a revolucí. Tina Modotti – Hana Bortlová-Vondráková (ed.), Praha: Labyrint, 2015. ISBN: 978-80-87260-67-8. Edice Karawana č. 9
 • El trienio cubano de un asesor checo. La Cuba revolucionaria en los diarios del médico y político František Kriegel. Ibero-Americana Pragensia. Suppl. č. 40 (2015), s. 147-156. ISBN 978-80-246-2569-0. ISSN 1210-6690
 • „Co jste, hasiči, co jste dělali…“ Proměny a konstanty jedné profese, In: Příběhy (ne)obyčejných profesí. Česká společnost v období tzv. normalizace a transformace v biografických vyprávěních některých profesních skupin. Miroslav Vaněk – Lenka Krátká (eds.), Praha: Karolinum, 2014, s. 19-71. ISBN: 978-80-246-2813-4
 • Algunos apuntes sobre Las Tierras Checas y Argentina: Migración e intercambio cultural. In: RELACIONES CHECO-ARGENTINAS. IBERO-AMERICANA PRAGENSIA – SUPPLEMENTUM 37/2014. Josef OPATRNÝ (ed.), Praha: Karolinum, 2014, s. 233-240. ISBN: 978-80-246-2569-0
 • Una vida nueva en el Nuevo Mundo: Los inmigrantes checos en Argentina en la segunda mitad del s. XX y algunos momentos de la Guerra Fría en sus narraciones biográficas/A New Life in the New World: Czech Expatriates in Argentina in the Second Half of the Twentieth Century and Some Cold War Moments via Their Biographic Narratives. In: Poder y Democracia. XVIII Congreso Internacional de Historia Oral. Las múltiples voces de la historia oral / Power and Democracy. XVIIIth International Congress of Oral History. The Many Voices of Oral History. Barcelona: Universitat de Barcelona, 2014, s. 1598-1608. ISBN: 978-84-393-9167-8
 • Czech Tractors, Cuban Oranges. Economic Relations between Socialist Czechoslovakia and Revolutionary Cuba. In: Central European Journal of International and Security Studies (CEJISS), Vol. 7, No. 3/2013, s. 54-71. ISSN: 7805-482x, 1802-548x
 • Kilka uwag o narracji biograficznej czeskich strażaków (Społeczeństwo czeskie w okresie tzw. normalizacji i transformacji w świetle oral history). In: Wrocławski Rocznik Historii Mówionej. 2013/3, s. 175-185. ISSN: 2084-0578
 • Era un llamado de la Revolución. Colaboración cultural y científica entre Checoslovaquia y Cuba en los años 60, 70 y 80 del s. XX/«It Was A Call From The Revolution». Cultural and Scientific Collaboration Between Czechoslovakia And Cuba In the 1960s, 70s and 80s. In: Words and Silences / Palabras y Silencios (dvojjazyčné periodikum). Vol. 6, No. 2 (2012, vyšlo 2013), s. 12-17. ISSN: 2222- 4181
 • Czech society during the so-called normalization and transformation via oral history. Biographic narratives of Czech(oslovak) firefighters – A case study report. In: 17a Conferencia internacional de historia oral. Los retos de la historia oral en el siglo XXI: diversidades, desigualdades y la construcción de identidades. Buenos Aires: Dirección General Patrimonio e Instituto Histórico, 2012 – (Barela, Liliana, ed.) ISBN 978-987-1642-17-5
 • Českoslovenští interbrigadisté ve Španělsku 1936-1939. In: Adiós, Španělsko. Praha: Labyrint, 2012, s. 105-113 ISBN 978-80-87260-25-8
 • „Checo“ na Kubě. Raketová krize v československo-kubánských vztazích a dobové postřehy poradce Kriegla. In: Dějiny a současnost. Roč. 34, č. 9 (2012), s. 40-43. ISSN 0418-5129
 • Kubánští stipendisté v Československu v 60. až 80. letech. In: Říká se… Sborník z odborné konference v Nečtinech 17.-19.3.2011. Plzeň : Fakulta pedagogická Západočeské univerzity v Plzni, 2011 – (Böhmová, L.; Morávková, N.), s. 31-43 ISBN 978-80-904384-9-1.
 • Bortlová, Hana – Sieber, Karel. Plují pesos do Havany. Před padesáti lety vyrobila ČSSR pro Kubu nová platidla. In: Dějiny a současnost. Roč. 33, č. 11 (2011), s. 24-27. ISSN 0418-5129
 • Bortlová, Hana – Sieber, Karel. Případ Marcos. In: Lidové noviny. Roč. 24, č. 78 (2011), s. 21-22. ISSN 0862-5921
 • Spolupráce tajných služeb Kuby a Československa v prvních letech kubánské revoluce. In: Dvacáté století – The Twentieth century. -, č. 1 (2011), s. 13-30. ISSN 1803-750X
 • Zapomenutí španěláci – čeští a slovenští dobrovolníci ve španělské občanské válce (1936-1939). In: Deset let na cestě. Orální historie na Sovinci (2002-2011). Praha : Fakulta humanitních studií UK, 2011 – (Vaněk, M.; Houda, P.; Mücke, P.), s. 120-136 ISBN 978-80-87398-12-8

recenze:

 • Reseña del nuevo libro de Miroslav Vaněk Around the Globe: Rethinking Oral History with its Protagonists (Alrededor del Globo: Reconsiderando Historia Oral Con Sus Protagonistas). In:IOHA Newsletter/ Boletín de la IOHA, sv. 2, roč. 22 (2013), ISSN: 2225-3025 (angl. verze), 2225-305X (šp. verze)

Poslední aktualizace: duben 2018