Centrum orální historie Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i.

Počet zobrazených článků
141084

Sovinec

sovinec_bigCentrum orální historie ve spolupráci s Českou asociací orální historie, každoročně pořádá dvoudenní setkání historiků a příznivců orální historie. Myšlenka organizovat setkání, které by vědeckým pracovníkům a studentům umožnilo debatovat o možnostech a mezích metody orální historie, vznikla již v roce 2001.

Od roku 2002 se setkání koná pravidelně na hradě Sovinci v okrese Bruntál. Součástí setkání jsou semináře, workshopy, promítání a diskuse na určité téma týkající se orální historie a historického výzkumu. Účast je podmíněna aktivní účastí s příspěvkem (cca 20 minut). Přihlášky se přijímají vždy do konce dubna aktuálního roku.

 

 

2015: XIV. ročník sovineckého setkání byl opět věnován příspěvkům studentů bakalářských a magisterských oborů, využívajících ve svých projektech metodu orální historie. Setkání se uskutečnilo za tradiční podpory Fakulty humanitních studií UK v Praze, České asociace orální historie, z.s. a Archivu UP v Olomouci.

2014: XIII. ročník sovineckého setkání se opět zaměřil na příspěvky studentů bakalářských, magisterských a doktorandských oborů, v nichž byly představeny aktuální projekty pracující s metodou orální historii. Setkání se uskutečnilo za podpory Fakulty humanitních studií UK v Praze, České asociace orální historie, o.s. a Archivu UP v Olomouci.

2013: XII. setkání příznivců orální historie na hradě Sovinci se uskutečnilo v termínu 6. - 8. 6. 2013. Za finanční podporu děkujeme tradičním organizátorům workshopu: Fakultě humanitních studií UK v Praze, České asociaci orální historie, o.s. a Archivu UP v Olomouci.

2012: účastníci XI. interdisciplinárního setkání na hradě Sovinci představili své badatelské příspěvky vycházející z orálně-historických projektů. Děkujeme Fakultě humanitních studií UK v Praze, České asociaci orální historie, o.s. a Archivu UP v Olomouci, že umožnili konání letošního Sovince.

2011: X. ročník proběhl opět ve znamení prezentace příspěvků badatelů a studentů, kteří začínají zpracovávat své práce a projekty metodou orální historie. Zároveň bylo desetileté jubileum zarámováno konáním velkolepých doprovodnými oslav. Děkujeme FHS UK a COHA za poskytnutou podporu, bez níž by dodržení tradice a vykročení do dalšího desetiletí bylo velmi složité.

2010: IX. ročník tradičního setkání na Sovinci byl věnován organizačním přípravám 16. IOHA kongresu v Praze a také přípravě jubilejního 10. ročníku sovineckého workshopu v roce 2011. Děkujeme Fakultě humanitních studií UK v Praze, České asociaci orální historie, o.s. a Klášternímu pivovaru Strahov, že umožnili konání letošního Sovince.

 

2009: účastníci VIII. interdisciplinárního setkání na hradě Sovinci představili své badatelské příspěvky vycházející z orálně-historických projektů. Děkujeme Fakultě humanitních studií UK v Praze, České asociaci orální historie, o.s. a Klášternímu pivovaru Strahov, že umožnili konání letošního Sovince.

2008: účastníci VII. interdisciplinární setkání na hradě Sovinci představili své badatelské příspěvky vycházející z orálně-historických projektů, dále jsme se zaměřili na příspěvky, které v září tohoto roku zazní na 15. IOHA kongresu v Guadalajuaře, Mexiku. Děkujeme Fakultě humanitních studií UK v Praze, České asociaci orální historie, o.s. a Klášternímu pivovaru Strahov, že umožnili letošní Sovinec.

2007: Ústředním tématem VI. interdisciplinárního setkání na hradě Sovinci byly především zkušenosti s metodou orální historie v praktických výzkumech. Zazněla řada příspěvků, některé z nich budou v blízké době vyvěšené na stránkách. Děkujeme sponzorům (MJM Litovel, Klášterní pivovar Strahov), že letošní Sovinec umožnily.

2006: Jubilejní V. setkání historiků a příznivců orální historie se jako v předešlém roce opět neslo v interdisciplinárním duchu a za hojné účasti domácích i zahraničních. První část byla věnována některým otázkám nového grantu Dělníci a inteligence v období tzv. normalizace, část druhá se zaměřila na prezentaci nejrůznějších projektů z oblasti společenských a humanitních věd.

2005: Orální historie a její interdisciplinární využití bylo tématem setkání v roce 2005. Příspěvky se týkaly využití orální historie při výzkumu nedávné minulosti (60.-80. léta), problematiky přepisu mluveného slova a problematiky vyprávění utlačovaných skupin. Na organizaci setkání se, kromě Archivu UP v Olomouci, poprvé podílela také Fakulta humanitních studii UK v Praze.

2004: V roce 2004 setkání v Sovinci proběhlo poprvé s mezinárodní účasti. Kolegové z university North Carolina v Chapel Hill, USA, představili The Southern Oral History Program, zmapovali vývoj této badatelské metody v USA a zaměřili se na některé okamžiky ze své výzkumné praxe. Byly detailně představeny výsledky výzkumného projektu Politické elity a disent a celkem 11 příspěvků se zabývalo problematikou interpretace v orální historii.

2003: V roce 2003 COH setkání organizovalo ve spolupráci s Katedrou historie Filosofické fakulty UP v Olomouci a Archivem UP v Olomouci. Uskutečnilo se pod záštitou děkana FF UP v Olomouci doc. PhDr. Ivo Bartečka, CSc. a proběhlo ve znamení výzkumného projektu Politické elity a disent v období tzv. normalizace, životopisná interview (grantový projekt reg. č. 409/02/1156). Debatovalo se také o rozhovoru jako o specifické formě reflexe skutečnosti a účastníci se dozvěděli více o výzkumu československého exilu v Latinské Americe.

2002: První setkání na hradě Sovinci


Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com
 
Joomla16 Appliance - Powered by TurnKey Linux