Centrum orální historie Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i.

Počet zobrazených článků
103579

PhDr. Pavel Mücke, Ph.D.

Kontakt

Obrázek kontaktu

výzkumný pracovník

Adresa:
Ústav pro soudobé dějiny AV ČR
Vlašská 9
118 40 Praha 1

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Telefon: +420 257 286 358

Další údaje

Další údaje:

Datum a místo narození: 1. září 1978, Pardubice

Vzdělání:

 • 1993–1997 Gymnázium Pardubice
 • 1997–1998 Filozofická fakulta Ostravské univerzity, Ostrava – obor historie
 • 1998–2004 Filozofická fakulta Univerzity Palackého, Olomouc – obor historie (Mgr.)
 • 2003 UFR d´histoire, Université Paris–Sorbonne (Paris IV), Paříž (pobyt v rámci programu ERASMUS)
 • 2004–dosud doktorand Ústavu českých dějin FF UK, Praha – obor České dějiny
 • 2005 státní rigorózní zkouška na Ústavu českých dějin FF UK, Praha – obor České dějiny (PhDr.)
 • 2007 státní doktorská zkouška na Ústavu českých dějin FF UK, Praha – obor České dějiny
 • 2009 obhajoba disertační práce na Ústavu českých dějin FF UK, Praha – obor České dějiny (Ph.D.)

Praxe a zaměstnání:

 • 2002–2003 externí spolupracovník grantového projektu Centra orální historie Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR v Praze a Univerzity Palackého v Olomouci s názvem Politické elity a disent v období tzv. normalizace. Životopisná interviews
 • 2006–dosud odborný a posléze výzkumný pracovník Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR, Praha
 • 2007–2012 člen výkonného výboru a tajemník České asociace orální historie, o.s.
 • 2008–dosud asistent na Pracovišti orální historie a soudobých dějin Fakulty humanitních studií UK, Praha
 • 2008–dosud místopředseda Českého národního komitétu orální historie
 • 2012-dosud předseda České asociace orální historie, o. s.
 • 2012-dosud člen výkonného výboru International Oral History Association a regionální zástupce pro Evropu

Odborné zaměření:

Novodobé a soudobé dějiny, dějiny a paměť, metoda orální historie.

Nejvýznamnější práce:

Pavel MÜCKE, Místa paměti druhé světové války. Vzpomínkové práce vojáků druhého čs. zahraničního odboje. Praha, Karolinum 2014. (ISBN: 978-80-246-2563-8). 282 s.

Pavel MÜCKE, Rámce paměti druhé světové války v českých zemích. Vzpomínkové práce vojáků druhého čs. zahraničního odboje. Praha, ÚSD AV ČR 2013. (ISBN 978-80-7285-173-7). 226 s.

Miroslav VANĚK - Pavel MÜCKE, Třetí strana trojúhelníků. Teorie a praxe orální histori. Praha, Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, Ústav pro soudobé dějiny Akademie věd ČR v. v. i. 2011. (ISBN 978-80-87398-11-1; 978-80-7285-145-4). 296 s.

 
Joomla16 Appliance - Powered by TurnKey Linux