Centrum orální historie Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i.

Počet zobrazených článků
103551

Prof. PaedDr. Mgr. Miroslav Vaněk, Ph.D.

Kontakt

Obrázek kontaktu

vedoucí oddělení

Adresa:
Ústav pro soudobé dějiny AV ČR
Vlašská 9
118 40 Praha 1

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Telefon: +420 257 286 357

Stáhnout informace jako: vCard

Další údaje

Další údaje:

Místo narození: Teplice, 1961

Vzdělání:

 • 1985 Pedagogická fakulta, Plzeň – učitelství pro 1. stupeň ZŠ (Mgr.)
 • 1989 Pedagogická fakulta Západočeské univerzity, Plzeň – obor pedagogika a psychologie (PaedDr.)
 • 1992 Pedagogická fakulta Západočeské univerzity, Plzeň – obor historie a český jazyk (Mgr.) 2000 doktorské studium na Katedře historie FF Univerzity Palackého, Olomouc – obor České dějiny (Ph.D.)
 • 2007 habilitační řízení na Filozofické fakultě UK, Praha – obor politologie (doc.)
 • 2010 profesorské řízení na Filozoficko-přírodovědecké fakultě Slezské univerzity v Opavě - obor Historie se zaměřením na české a československé dějiny (prof.)

Praxe a zaměstnání:

 • 1986–1990 učitel na ZŠ, Praha 1990–1992 učitel na gymnáziu, Praha
 • 1992–1995 odborný pracovník Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR, Praha
 • 1995– 2007 vědecký pracovník Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR, Praha
 • 2007–2012 předseda České asociace orální historie
 • 2000–dosud vedoucí Centra orální historie Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR, Praha
 • 2008–dosud člen výkonného výboru International Oral History Association
 • 2008–dosud vedoucí Pracoviště Orální historie a soudobých dějin Fakulty humanitních studií UK, Praha
 • 2008–dosud předseda Českého národního komitétu orální historie
 • 2010-2012 president International Oral History Association
 • 2012-dosud past president International Oral History Association

Odborné zaměření:

Soudobé dějiny, orální historie, aktivity mladé generace v 60.–80. let 20. století, studentské hnutí, ekologická problematika ve druhé polovině 20. století, čs. komunistické elity a disent v období normalizace.

Nejvýznamnější práce:

 • Veřejné mínění o socialismu před 17. listopadem 1989: Analýza výsledků výzkumu veřejného mínění prováděných ÚVVM od roku 1972 do roku 1989. Praha, Maxdorf, 1994. 59 s.
 • Nedalo se tady dýchat: Ekologie v českých zemích v letech 1968 až 1989. Praha, Maxdorf, 1996. 170 s.
 • Sto studentských revolucí: Studenti v období pádu komunismu životopisná vyprávění. Praha: Lidové noviny, 1999. 860 s. (spoluautor)
 • Ostrůvky svobody: Kulturní a občanské aktivity mladé generace v 80. letech v Československu. Praha, Votobia – Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2002. 350 s. (editor a spoluautor)
 • Orální historie. Metodické a „technické“ postupy. FF UP Olomouc, 2003, 78s. Orální historie ve výzkumu soudobých dějin. Praha, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2004. 175 s.
 • Vítězové? Poražení? Politické elity a disent v období tzv. normalizace. Životopisná interview. 2. svazky. Praha, Prostor 2005, 1970 s. (vedoucí autorského kolektivu)
 • Mocní bezmocní a Bezmocní mocní. Politické elity a disent v období tzv. normalizace. Interpretační studie životopisných interview. Praha, Prostor 2006. 412 s. (editor a spoluautor)
 • Naslouchat hlasům paměti: teoretické a praktické aspekty orální historie. Praha, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR v.v.i. – Fakulta humanitních studií UK 2007. 224 s.
 • O orální historii s jejími protagonisty a zakladateli. Praha, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR v.v.i. 2008. 113 s.
 • Obyčejní lidé…?! Pohled do života tzv. mlčící většiny. Životopisná vyprávění příslušníků dělnických profesí a inteligence. Praha, Academia 2009. 3 svazky, 1838 s. (532+1306) (editor a spoluautor)
 • Byl to jenom rock´n´roll? Hudební alternativa v komunistickém Československu 1956–1989. Praha, Academia 2010. 604 s.
 • Třetí strana trojúhelníku. Teorie a praxe orální historie. Praha, FHS UK - ÚSD AV ČR, v. v. i. 2011. 296 s.
 
Joomla16 Appliance - Powered by TurnKey Linux